Do 20 września br. przyjmowane są zgłoszenia chętnych do udziału w II Otwartym Turnieju Strzeleckim imienia majora Józefa Rzepki, organizowanym z inicjatywy Powiatu Rzeszowskiego i Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. Ilość miejsc jest ograniczona. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) Ministra Mariusza Błaszczaka.

Turniej odbędzie się 24 września 2023 roku, od godziny 9.00 na terenie Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim.

– Chcemy, aby te zawody przyczyniły się do popularyzacji strzelectwa sportowego wśród mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Inicjatywa ma również upamiętnić postać, urodzonego w Bratkowicach, majora Józefa Rzepki, bohatera Armii Krajowej, żołnierza wyklętego, w 110. rocznicę jego urodzin – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Patron turnieju – Józef Rzepka – urodził się w Bratkowicach 22 grudnia 1913 roku. Ukończył miejscową szkołę powszechną oraz I Gimnazjum w Rzeszowie.          W 1934 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, których jednak nie ukończył. W tym czasie angażował się również w działalność ruchu ludowego, w latach 1937-38 odbył służbę wojskową w przemyskim 5. pułku strzelców podhalańskich. Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną w rodzinnej miejscowości. Był m.in. dowódcą Placówki Związku Walki Zbrojnej Bratkowice-Głogów i adiutantem Inspektoratu Rejonowego AK Rzeszów. W czasie akcji „Burza”, na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, dowodził Zgrupowaniem III Zachód. Po wyparciu Niemców brał udział w tzw. drugiej konspiracji, działał w antykomunistycznej organizacji „Nie” oraz Delegaturze Sił Zbrojnych, brał udział m.in. w przerzucie zagrożonych aresztowaniem członków AK na Zachód. W styczniu 1947 roku wszedł w skład IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którego prezesem został Łukasz Ciepliński. Po jego rozbiciu został aresztowany i skazany na śmierć. Został zamordowany wraz z sześcioma innymi członkami zarządu WiN w dniu 1 marca 1951 roku. Ta data jest obchodzona obecnie jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zaplanowany na 24 września turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach:

  • kobiet,
  • mężczyzn,
  • młodzieży w wieku 13-18 lat.

Uczestnicy strzelać będą z pistoletu i karabinu w pozycji stojącej i leżącej na odległość 25 metrów. Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przewidziano statuetki, zaś dla pozostałych dyplomy. Uczestnictwo jest bezpłatne. Limit miejsc to 80 osób.

Szczegółowe informacje o turnieju wraz z regulaminami i załącznikami znajdują się na stronie www.powiat.rzeszowski.pl/turniejstrzelecki.