XXI Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego to coroczne wydarzenie organizowane w celu promowania równości, integracji i wsparcia dla osób niepełnosprawnych w powiecie rzeszowskim. Jest to okazja do zwrócenia uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.


Podczas tego wydarzenia, społeczność lokalna, włączając w to organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i mieszkańców, łączy się w celu wyrażenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz podkreślenia ich pełnej integracji i aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego.


Pierwsze obchody Dnia Jedności odbyły się w Hyżnem 21 maja 2000 roku. Tradycją jest, że każdego roku odbywa się on w innej miejscowości powiatu. W ten sposób idea pomocy osobom niepełnosprawnym dociera do świadomości większej liczby mieszkańców powiatu, znajduje powszechne wsparcie, a także przynosi konkretne efekty w postaci kolejnych, konkretnych działań takich jak np. powstanie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego albo utworzenie środowiskowych domów samopomocy. Honorowym Patronatem objął to wydarzenie Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

Stałymi organizatorami spotkań są: Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego, a także wójtowie i burmistrzowie gmin, na terenie których odbywa się to święto, gdzie łączy się edukację i promocję idei wspierania osób niepełnosprawnych z dobrą, integracyjną zabawą.

KIEDY: 09.09.2023 r. godz. 10.00
GDZIE:
Msza Święta w Kościele Parafialnym w Kamieniu
11:00 – Stadion Sportowy w Kamieniu