28 mln zł zostanie przeznaczonych na zabezpieczenie i regulację Strugu w Rzeszowie i Tycznie. Część prac rozpocznie się jeszcze w tym roku. Opracowana zostanie także koncepcja techniczna dla cieków Matysówka i Hermanówka.

Mieszkańcy Rzeszowa i okolicznych gmin mierzą się z problemem tzw. powodzi miejskich, spowodowanych przez nawalne deszcze. Już na początku czerwca ruszają dwa zadania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na tych terenach.

– W budżecie Wód Polskich zostało zabezpieczone 7 milionów złotych na wykonanie, jeszcze w roku bieżącym, pierwszej części praz związanych z zabezpieczeniem koryta Strugu w Rzeszowie  – powiedział w czasie dzisiejszej konferencji prasowej Przemysław Daca Prezes PGW Wody Polskie.

Koniczność podjęcia tych prac potwierdziła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, kierująca w czasie ubiegłorocznej powodzi działaniami Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

– Południowa cześć miasta jest stałe zagrożona powodziami. Regulacja rzeki Strug zabezpieczy 6 tys. osób,  mieszkańców m.in. takich osiedli jak Biała i Budziwój. Pamiętam przerażenie Rzeszowian, m.in. z ul. Sikorskiego, którym w czasie ostatniej powodzi, woda wlewała się do klatek schodowych. Musimy zrobić wszystko aby ta sytuacja już się nie powtórzyła. Musimy także pamiętać o tym, że rozwój tej części miasta bez podjęcia odpowiednich kroków, bez zabezpieczenia tych terenów – będzie niemożliwy – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Zadanie, na jakie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie złożył wniosek o realizację inwestycji, nosi nazwę: „Strug – etap I– odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km” w dniu 30.11.2020 r. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia, to koniec II kwartału.

Wartość kosztorysowa robót budowlano – montażowych tego przedsięwzięcia to 28 mln zł.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego na obszarze 433 ha.

Na początku czerwca zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie pierwszej części robót   Prace rozpoczną się na wysokości od ulicy Witolda Gombrowicza do ulicy Czesława Miłosza i obejmą odcinkowe kształtowanie koryta rzeki Strug wraz z wykonaniem umocnień dna. Zostaną zrealizowane jeszcze w roku bieżącym.

W celu kompleksowego zabezpieczenia przed podtopieniami rzeszowskich osiedli: Budziwój, Biała i Matysówka, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w czerwcu br. zleci opracowanie koncepcji technicznej dla cieków Matysówka i Hermanówka. Dokumentacja ta zostanie zrealizowana  w ramach zadania ujętego w aktualizacji  Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj (…).

Poprzedni artykułŁukasz Różański nokautuje Artura Szpilkę w pierwszej rundzie!
Następny artykułGrzegorz Braun wraz z innymi liderami Konfederacji o „Nowym Ładzie”