W piątek, po godz. 21, dyżurny komendy miejskiej został powiadomiony o znalezieniu niewybuchu w Dynowie. Policjanci ustalili, że odnaleziony w rejonie ul. Głębokiej ładunek, to pocisk artyleryjski pochodzący z czasów II wojny światowej.

W piątek, po godzinie 21, świadek powiadomił dyżurnego o  tym, że wzdłuż drogi prowadzącej do punktu widokowego odnalazł częściowo wystający z ziemi niewybuch. Dyżurny, w celu zabezpieczenia miejsca, skierował tam patrol z komisariatu w Dynowie.

Mundurowi ustalili, że szraplen – odnaleziony pocisk artyleryjski  o długości około 45 cm i średnicy około 18 cm pochodzi z czasów II wojny światowej.

O znalezisku zostali powiadomieni saperzy z 21 Batalionu Wojska Polskiego w Rzeszowie, którzy w niedzielę po południu wywieźli niewybuch do miejsca jego neutralizacji.