W Bachórzu powstanie oczyszczalnia ścieków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 13 mln zł. Plac budowy pod tę długo oczekiwaną w gminie Dynów inwestycję został właśnie  oficjalnie przekazany.

Budowa obiektu rozwiąże problem z funkcjonowaniem dotychczasowej starej oczyszczalni i przyczyni się do podniesienia poziomu skanalizowania gminy, który obecnie wynosi tylko kilka procent. Gmina Dynów składa się z 9 sołectw (o łącznej liczbie 7 tys. mieszkańców), w których brak jest instalacji liniowych kanalizacji sanitarnej.

Wojewoda Ewa Leniart zaznaczyła, że środki z rządowego programu pozwolą na realizację inwestycji, która jest bardzo istotna z punktu widzenia społeczności lokalnej.

– O tym jak działa Program Inwestycji Strategicznych doskonale widać na przykładzie właśnie takich zadań.  Środki trafiają do samorządów,  blisko ludzi, poprawiając jakość życia – mówiła wojewoda.

Planowana inwestycja będzie zabezpieczeniem możliwości wywiezienia wszelkich nieczystości komunalnych z terenu gminy oraz przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego gospodarstw domowych, jak i stanu przyrodniczego wszystkich obszarów gminy. Ograniczy ilość ścieków, które w niekontrolowany sposób odprowadzane są  do środowiska. Planowana oczyszczalnia będzie obsługiwała ok. 1750 budynków mieszkalnych z terenu całej gminy.