W dawnym pałacu Wodzickich w Tyczynie, gdzie obecnie mieści się podlegający pod Powiat Rzeszowski Zespół Szkół, odbyły się we wtorek (14 marca) uroczystości upamiętniające 655 rocznicę lokacji Tyczyna oraz 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Organizatorami uroczystości byli: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki, Zespół Szkół w Tyczynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej.
W spotkaniu oprócz przedstawicieli starostwa i lokalnych władz udział wzięli również m.in. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Kurator Oświaty Małgorzata Rauch oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Połączenie obchodów kolejnej rocznicy powstania Tyczyna oraz wybuchu Powstania Styczniowego nie było przypadkowe. Tutejsi mieszkańcy aktywnie bowiem włączali się w polskie zrywy narodowe. W Powstaniu Styczniowym wzięło udział 19 mieszkańców Tyczyna oraz 12 chłopów z pobliskiego Budziwoja.

Starosta Józef Jodłowski w swym wystąpieniu przypomniał, że tyczyński pałac w którym mieści się obecnie Zespół Szkół był niegdyś własnością powstańca styczniowego hrabiego Ludwika Wodzickiego, wybitnego polityka i działacza niepodległościowego, marszałka galicyjskiego Sejmu Krajowego.

  – Hrabia Ludwik Wodzicki marzył o niepodległym państwie, zbudowanym na filarach rozwoju gospodarczego, wzroście poziomu powszechnego wykształcenia i ugruntowanej świadomości narodowej. Niech zatem młodzież ucząca się w tej szkole przejmuje wyznawane przez niego wartości. Niech zdobywa wykształcenie pod czujnym okiem swoich nauczycieli
i wychowawców, by móc w pełni spełniać się w życiu prywatnym, zawodowym i obywatelskim
– mówił Starosta Józef Jodłowski.

Starosta podkreślił, że władze powiatu robią wszystko, by dawna własność Wodzickich była nie tylko perełką architektoniczną i historyczną, ale również oświatową. Stąd duże nakłady na utrzymanie i odnowienie pałacu oraz parku. Najbliższe inwestycje, wsparte środkami unijnymi i rządowymi, wyniosą około 20 milionów złotych. Obecnie trwa m.in. przebudowa oficyny wraz z budową łącznika, gdzie znajdzie się internat szkolny, zbudowana zostanie sala gimnastyczna z zapleczem sportowym oraz terenowa scena widowiskowa z kaskadowo opadającą widownią, także ciągi pieszo – jezdne i parkingi.

Uroczystości połączone były z okolicznościowymi wystawami poświęconymi rodzinie Wodzickich oraz udziałowi mieszkańców Tyczyna i okolic w Powstaniu Styczniowym. Pod odsłoniętą 10 lat temu na frontonie budynku pamiątkową tablicą złożono wiązanki kwiatów.