Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w związku z akcją zainicjowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn.: „Weekend seniora z kulturą”, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, zaprasza do zwiedzania Muzeum i jego Oddziałów w najbliższy weekend.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (ul. Maja 19)

2 i 3 października 2021 r. w godz. 10 – 16. Wstęp: 50% biletu ulgowego, tj. 4 zł za wszystkie wystawy.

W niedzielę 3 października o godz. 12.00 i 14.00 oprowadzanie po zabytkowym gmachu muzeum (dawnym klasztorze Pijarów) oraz prezentowanych obecnie wystawach stałych i czasowych.

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie (Rynek 6)

3 października 2021 r. w godz. 10 – 16. Wstęp: 50% biletu ulgowego, tj. 3 zł za wszystkie wystawy.

W niedzielę 3 października o godz. 11 i 13 zwiedzanie z przewodnikiem stałej ekspozycji „Na co dzień i od święta”.

Muzeum Historii Miasta Rzeszowa (Rynek 12)

3 października 2021 r. w godz. 10 – 16. Wstęp: 50% biletu ulgowego, tj. 2,5 zł.

W niedzielę 3 października o godz. 12.00 zwiedzanie z przewodnikiem stałej ekspozycji „Sześć wieków Rzeszowa”