Foto źr. gov.pl

Na wniosek Konrada Fijołka, prezydenta Rzeszowa w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowane zostały pieniądze na zaprojektowanie i wybudowanie przejazdów rowerowych. To efekt wniosków i rozmów prezydenta z przedstawicielami rzeszowskiego środowiska rowerowego.

Wytypowanych zostało pięć skrzyżowań, na których powstaną udogodnienia. Są to wyposażone w sygnalizację świetlną skrzyżowania:

  • al. Witosa – ul. Wiktora – ul. Wyspiańskiego,
  • al. Piłsudskiego – al. Cieplińskiego,
  • al. Batalionów Chłopskich – ul. Przemysłowa,
  • al. Batalionów Chłopskich – ul. Langiewicza,
  • al. Powstańców Warszawy – ul. Hetmańska

Budowa przejazdów rowerowych będzie polegać m.in. na montażu nowej sygnalizacji świetlnej, przebudowie kolidujących sieci, obniżeniu krawężników w rejonie przejazdów dla rowerzystów i przejść dla pieszych, przebudowie części dojść do przejść dla pieszych.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty latem. Wybrany w nim wykonawca będzie miał za zadanie w pierwszej kolejności zaprojektować budowę przejść a następnie ją wykonać. Będzie miał na to 12 miesięcy.