W sobotę 13 maja br. odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę pacyfikacji wsi Przewrotne. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. Św. Antoniego Padewskiego, odprawiona w intencji pomordowanych, po czym zgromadzeni na uroczystościach udali się pod pomnik „Pamięci 111 mieszkańców wsi Przewrotne zamordowanych przez okupanta niemieckiego w trzykrotnej pacyfikacji miejscowości”. Tam miały miejsce okolicznościowe przemówienia, po których złożono kwiaty przed pomnikiem. Podczas Apelu Poległych  w zadumie i szacunku uczczono poddanych brutalnej pacyfikacji przez niemieckich okupantów. Uroczystości towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez 133. Kompanię Radiotechniczną Wojska Polskiego z Wysokiej Głogowskiej.


„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Żyjąc w wolnym, bezpiecznym państwie, jesteśmy winni cześć tym, którzy w godzinie próby, za niepodległość Ojczyzny i w obronie współobywateli nie wahali się złożyć najwyższą ofiarę swojego życia. Taki los przed osiemdziesięcioma laty stał się udziałem mieszkańców Przewrotnego, poddanych brutalnej pacyfikacji przez niemieckich okupantów. Wyrażam słowa wielkiego podziękowania społeczności Przewrotnego za kultywowanie pamięci o tragedii tej ziemi i tragedii ludzi, którzy tu żyli i zginęli, bo byli Polakami – powiedział burmistrz Paweł Baj.


Na ręce organizatorów list okolicznościowy przekazał poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, który odczytała dyrektor szkoły w Przewrotnem Dorota Walczewska: Minęło 80 lat kiedy to w Przewrotnem doszło do najkrwawszych wydarzeń na terenie gminy Głogów Małopolski, kiedy to niemieccy oprawcy trzykrotnie spacyfikowali wieś, mordując ponad sto osób. Zginęli tutejsi gospodarze, starcy, kobiety i dzieci, zginęła rodzina żydowska, wcześniej ukrywana w ziemiance i żywiona przez odważnych mieszkańców wsi Przewrotne. Rozstrzelani zostali także ci, którzy pomagali Żydom. Stajemy dzisiaj w miejscu, które upamiętnia tą straszną zbrodnię ludobójstwa i wspólnie pochylamy czoło, oddając hołd ich niezawinionemu cierpieniu i śmierci. Niech pamięć o tych tragicznych wydarzeniach będzie dla nas ostrzeżeniem do jakiego spustoszenia może doprowadzić totalitaryzm. (…) Władzom samorządowym Gminy Głogów Małopolski pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za opiekę nad pomnikiem upamiętniającym mieszkańców wsi Przewrotne zamordowanych przez okupanta niemieckiego w trzykrotnej pacyfikacji wsi. Łączę się z Państwem w zadumie i refleksji nad losem niewinnych ofiar niemieckich zbrodni. Cześć Ich pamięci!


W imieniu Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, list okolicznościowy odczytał II Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr: Twórca niepodległości, Marszałek Józef Piłsudski powiedział „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Kierując się tym znamiennym przesłaniem upamiętniamy tragiczne wydarzenia, które 80 lat temu wstrząsnęły wsią Przewrotne, ale także innymi miejscowościami naszej podkarpackiej ziemi. Trudno byłoby znaleźć rodzinę, która nie opłakiwała kogoś bliskiego, kto zginął w wyniku toczących się wówczas działań. (…). Stawiając pomniki i tablice przywracamy pamięć o miejscach nieludzkich mordów oraz oddajemy hołd tym, którzy stracili życie, ich rodzinom i krewnym oraz tym, którzy wiele wysiłku włożyli w dochodzenie do prawdy – wypełniając tym samym znamienne słowa: Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”.


Listy okolicznościowe przekazali również: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Piotr Brewczyński. Po oficjalnej części uroczystości burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj wraz z delegacją udał się do pobliskiej kaplicy ufundowanej w 1948 r. przez ojca jednego z zamordowanych mieszkańców Przewrotnego, gdzie złożono wiązankę i zapalono znicze. Na zakończenie obchodów w Szkole Podstawowej w Przewrotnem odbyła się uroczysta akademia w wykonaniu uczniów i absolwentów tutejszej szkoły pt. „Ocalić od zapomnienia” przygotowana przez Dorotę Walczewską i Barbarę Stolarską. Uroczystość uświetnił występ chóru parafialnego pod przewodnictwem Aliny Marszał – Haracz.

W uroczystych obchodach wzięli udział m.in.: II Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Paweł Ślęzak wraz z radnymi, radny powiatowy Stanisław Pado, dziekan dekanatu głogowskiego ks. Stanisław Kamiński, sołtys wsi Przewrotne Józef Zięba, przedstawiciele gminnych sołectw i osiedli Głogowa Młp. oraz służby mundurowe. Hołd poległym oddali także: delegacja Zespołu Szkół w Przewrotnem, przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych z Głogowa Małopolskiego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Głogowska Grupa Motocyklowa, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy sołectwa Przewrotne, których przodkowie zginęli w trzykrotnej pacyfikacji.

W tym dniu odbyło się również rozstrzygnięcie gminnych konkursów nawiązujących do pacyfikacji – plastycznego pt. „Jeszcze będzie pięknie – Świat bez wojen” oraz literackiego „Ocalić od zapomnienia – wspomnienia zachowane w mojej rodzinie. Represje wobec mieszańców gminy Głogów Małopolski w czasie II Wojny Światowej” zorganizowanych przez ZS w Przewrotnem.