Zdjęcie przedstawiające opaski życia, fot.Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa

158 opasek bezpieczeństwa trafi do kolejnych seniorów z Rzeszowa. To element programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czeka na zgłoszenia od osób, które chciałyby otrzymać takie urządzenie. Liczy się kolejność złożenia wniosków.– W ramach programu, seniorom w wieku 65 lat i więcej zamieszkałym na terenie miasta Rzeszowa, zostanie zapewniony dostęp do opasek bezpieczeństwa, które będą połączonez usługą operatora pomocy. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia, dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi – opisuje działanie opasek Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.Opaska bezpieczeństwa mierzy również podstawowe parametry życiowe, jest wyposażona w czujnik upadku oraz lokalizator GPS.- Pomoc może polegać na wsparciu emocjonalnym seniora, nawiązaniu kontaktu z osobą z najbliższego otoczenia albo wezwaniu służb medycznych do potrzebującej osoby – mówi Dyrektor Marszałek-Czekierda.Będzie więcej opasek dla rzeszowskich seniorówW 2022 roku do starszych mieszkańców Rzeszowa trafiło 119 opasek bezpieczeństwa. W tym roku będzie to kolejnych 158 opasek. MOPS w Rzeszowie czeka na wnioski od osób, które chciałyby otrzymać urządzenie.Zgłoszenia do Programu należy dokonać poprzez:

  • Kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Rzeszowie – Panią Sylwią Bożek lub Panią Ewą Jędrzejczyk pod numerem telefonu – 17 853 57 53.Kontakt z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Rzeszowie właściwym ze względu na adres zamieszkania.
  • Pracownicy MOPS informują, że zgłoszenia będą przyjmowane do wykorzystania liczby miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, będzie można wpisać się na listę rezerwową.

    Mieszkańcy mogą zapisać się w MOPS od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Opaski bezpieczeństwa są częścią programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.