źr. MSWiA

Od 20 lutego br. do pełnienia obowiązków dyrektora wyznaczeni zostali:

  • Marek Karp, pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białystoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu podmiotami leczniczymi, m.in. w latach 2017-2020 Dyrektor Szpitala Klinicznego w Białymstoku, p.o. Dyrektora SP ZOZ w Mońkach.
  • Robert Obaz, pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze. Posiada doświadczenie w zarządzaniu, przedsiębiorca.
  • Magdalena Ozorowska, pełniąca obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego. Posiada doświadczenie w zarządzaniu podmiotem leczniczym ( w latach 2021-2024 Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego) oraz doświadczenie w systemie ochrony zdrowia.
  • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Gutkowski, pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu podmiotami leczniczymi, m.in. Dyrektor Instytutu Medycyny Klinicznej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Gastroenterologii województwa podkarpackiego. 

Natomiast od 1 marca br. do pełnienia obowiązków dyrektora wyznaczeni zostali:

  • Piotr Świniarski, pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotem leczniczym. Był Dyrektorem SP ZOZ SU MSWiA „AGAT” w latach 2003-2021. 
  • Sylwester Bierzanowski, pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem w służbie zdrowia. Był m.in. Prezesem Zarządu Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w Świebodzinie, w latach 2000-2017 Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 

Pozostałe zmiany w placówkach medycznych MSWiA 

9 lutego szef MSWiA wyznaczył Andrzeja Ozimirskiego do pełnienia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II. Objął on swoje obowiązki z dniem wyznaczenia. Był do tej pory Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych w SP ZOZ MSWiA w Kielcach. 

Również 9 lutego 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyznaczył Urszulę Dziurewicz, Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ MSWiA w Koszalinie do zastępowania dyrektora. Pełni ona swoje obowiązki od dnia wyznaczenia, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim dotychczasowego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie. 

Natomiast 14 lutego 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył Beatę Czaplę do pełnienia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju. Objęła ona swoje obowiązki z dniem wyznaczenia. Zajmowała do tej pory stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju.