Bazą projektu i głównym założeniem było nowoczesne podejście do przestrzeni i ale i szacunek dla tradycji i historii. Ma łączyć przestrzeń handlową z miejscem spędzania wolnego czasu dla rodzin, przestrzenią dla kultury i rozrywki. W jego otoczeniu mają powstać również budynki mieszkalne.

-Planowaliśmy zmiany ale potrzebowaliśmy zainteresowania i pieniędzy. Pieniądze przyszły ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego, otrzymaliśmy znaczący grant i bardzo dobry zespół pod auspicjami firmy Ernst & Young przygotował projekt – powiedział Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa.

Po raz pierwszy miasto w tak kompleksowo podeszło do inwestycji. Od analizy miejsca,  wartości, funkcji, jakie ma pełnić, poprzez diagnozę, badania społeczne, analizy ekonomiczne, jak również te związane z miejscem i handlem. Wszystko po to aby stworzyć nowoczesny projekt rewitalizacji tego fragmentu miasta, ale i oparty na historii. Z miejscem dla różnych grup mieszkańców i przede wszystkim na przestrzeń dla handlu.

Projekt opracowała architekt Aleksandra Wasilkowska. Zakłada on nie tylko rewitalizację samej hali targowej,  zaprojektowanej przez prof. Stanisława Kusia, ale także placu Jutrzenka i terenów wokół nich. To 16 hektarów, które będą bardziej zielone, przyjemniejsze do spędzania czasu i zagospodarowane tak, aby jak najlepiej mogły służyć mieszkańcom.  Otoczony przestrzeniami publicznymi i placem zabaw Plac Wolności ma być parkiem z małą architekturą. Dla budynków które powstaną w pobliżu, istotne jest nawiązanie do wyglądu halli i wizualne wpisanie w już istniejące. 

-Łuki nawiązujące do sklepień łupinowych eksperymentalnej koncepcji prof. Kusia powtórzone są w budynkach wyznaczających przestrzeń pomiędzy halą targową a akademikiem. Ul. 8 Marca będzie miała swoją kontynuację w Jutrzence. Jeśli chodzi o funkcje w budynku Jutrzenki, będą to funkcje kulturalne i społeczne. W części niższej, naszą propozycją jest przeniesienie wszystkiego co łączy się z potrzebami rodziców i dzieci oraz seniorów, powstanie też nowa przestrzeń do prezentacji sztuki współczesnej. A jeśli chodzi o przestrzeń, założyliśmy redukcję ruchu samochodowego. Parking zostanie przeniesiony pod ziemię – mówiła o swoim projekcie architekt Aleksandra Wasilkowska.

Jakie będę następne kroki? -Przygotujemy dokumenty do realizacji modernizacji hali i otoczenia. Będziemy równolegle rysować plan zagospodarowania przestrzennego dla całego tego terenu i po trzecie będziemy szukać partnerów do jego realizacji – powiedział prezydent. – Miasto chce sfinansować halę targową i jej okolice, Jutrzenkę w jakiejś mierze , natomiast części związane z budownictwem mieszkaniowym chcielibyśmy, żeby można je było zrealizować w partnerstwie z podmiotami prywatnymi, które tego typu działalnością się zajmują.

W najbliższym czasie projekt zostanie zaprezentowany handlowcom i mieszkańcom miasta.

Poprzedni artykułBułgarzy handlowali podrobioną odzieżą na bazarze
Następny artykułZwęglone zwłoki na łóżku- dramat w Budach Głogowskich!