Foto: mjr Maciej Słysz

Funkcjonariusze w słowach przysięgi ślubują m. in. przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wykazywać dbałość o dobre imię Służby. Złożenie ślubowania jest niezbędne do rozpoczęcia pracy w szeregach Służby Więziennej- czytamy na stronie ZK w Rzeszowie.

1 lutego odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy rzeszowskiego Zakładu Karnego. Ślubowanie zostało złożone w obecności mjr. Konrada Łożańskiego – Dyrektora Zakładu Karnego Rzeszowie, który pogratulował trafności wyboru ścieżki zawodowej. Funkcjonariusze w słowach przysięgi ślubują m. in. przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wykazywać dbałość o  dobre imię Służby. 

Dyrektora Okręgowego w Rzeszowie płk. Krzysztofa Kulczyckiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie został powołany kpt. Tomasz Biały.