Wisłokostrada ułatwi mieszkańcom dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19 i autostrady A4 a także odciąży m.in. rondo Pobitno i al. Piłsudskiego. Ruszył przetarg na wybór firmy, która tę potężną inwestycję zrealizuje.

Mamy dziś dobrą wiadomość dla rzeszowian, którzy oczekują dużych, strategicznych inwestycji drogowych, poprawiających komunikację w naszym mieście. Takim zadaniem jest budowa Wisłokostrady, która rozpocznie się w tym roku. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy tego potężnego zadania, którego efektem będzie powstanie połączenia al. Rejtana aż z ul. Generała Maczka  – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – W tej kadencji staramy się kreować, przygotowywać a także realizować nowe powiązania drogowe, które wpłyną na rozłożenie ruchu w mieście. I jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie Wisłokostrada, której powstanie ułatwi mieszkańcom dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19 a także odciąży m.in. rondo Pobitno i ścisłe centrum miasta – al. Piłsudskiego. Realizacja tego zadania będzie oznaczała także otwarcie nowych terenów na Kopcu Konfederatów Barskich, które będziemy zagospodarowali pod kątem rekreacyjnym, zielonym a także innych, które w studium są przewidziane do zagospodarowania przede wszystkim pod kątem budowy powierzchni usługowych, biurowych. Takie inwestycje dadzą w mieście nowe miejsca pracy – dodał prezydent Rzeszowa.

– Termin składania ofert firm, które będą chciały budować to połączenie został wyznaczony na 31 marca. Wisłokostrada powstanie w ciągu 32 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Zakres prac będzie bardzo duży. W sumie wybudowane zostaną drogi o łącznej długości ponad 2 kilometrów. Ponadto powstaną obustronne chodniki i ścieżki rowerowe o  łącznej długości ok. 3 286 m. a także duże obiekty inżynieryjne takie jak np. dwujezdniowa estakada nad linią kolejową Kraków-Medyka – mówił Dariusz Urbanik, zastępca prezydenta Rzeszowa.

– Ta inwestycja to także budowa nowego, szerszego mostu Załęskiego oraz mostu na rzece Młynówka, budowa ronda na ul. Ciepłowniczej, sześciu zatok autobusowych, 13 przejść dla pieszych, oświetlenia – wyliczał Andrzej Maciejko, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Budowa Wisłokostrady będzie finansowana z pieniędzy z budżetu miasta Rzeszowa a także ze środków, które miasto zdobyło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  (65 mln zł) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (30 mln zł).

Budowa Wisłokostrady obejmie:

– Budowę dróg na odcinku od skrzyżowania al. Rejtana z ul. Lwowską do skrzyżowania ul. gen. Maczka z ul. Siemieńskiego o łącznej długości 2 040 m w tym:

 • budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska o długości ok. 500 m,
 • budowę dwóch jezdni od targowiska do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą o długości 909 m,
 • rozbudowę ulicy Ciepłowniczej i Maczka na długości 631 m,
 • budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych łącznej długości ok. 3 286 m,
 • budowę skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo) o średnicy zewnętrznej 75 m,
 • budowę sześciu zatok autobusowych,
 • budowę 13 przejść dla pieszych,
 • budowę oraz przebudowę dróg wewnętrznych służących do obsługi przyległego terenu- ul. Chłędowskiego na odcinku 130 m,
 • budowę mostu na rzece Młynówka długości ok. 18,8 m ,
 • budowę mostu na rzece Wisłok długości ok. 81 m,
 • budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka: jezdnia lewa o długości ok 374 m., jezdnia prawa o długości ok. 271 m
 • nasadzenia drzew i krzewów 4495 szt.,
 • budowę oświetlenia ulicznego: słupy oświetleniowe – 102 szt., oprawy oświetl. LED – 122 szt.
 • rozbiórkę 11 obiektów kubaturowych,
 • zabezpieczenie osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego – ściana oporowa długości 72 mb, wysokości : 5,9-9,8 m, grubości: 0,4-1,2m.,
 • umocnienie rzeki Wisłok narzutem kamiennym oraz koszami kamienno siatkowymi na odcinku o długości 457,1 m.,
 • Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. (wraz z przebudową komory cieplnej), urządzeń energetycznych i teletechnicznych nadziemnych i podziemnych.

źr. UM Rzeszowa

Poprzedni artykułBezbramkowy remis seniorek Resovii w Orlen 1 Lidze Kobiet [FOTO]
Następny artykuł„Iskry Niepodległej” dotarły do Rzeszowa