Janusz Sepioł, fot. źr. UM Rzeszów

Janusz Sepioł, architekt, urbanista i historyk sztuki będzie pierwszym w historii Rzeszowa Architektem Miasta. Prezydent Konrad Fijołek oficjalnie przedstawił go mieszkańcom.

Konferencja, podczas której Janusz Sepioł został przedstawiony mediom odbyła się w ratuszu. Jak przekonuje prezydent Konrad Fijołek, decyzja o powołaniu takiej osoby zapadła już we wrześniu.

– Podpisałem wówczas zarządzenie w tej sprawie i od razu rozpoczęliśmy poszukiwania odpowiedniego kandydata. Nie było to łatwe, bo w administracji trudno o takich fachowców. Ale udało mi się namówić do pracy dla naszego miasta postać dużego formatu, która mam nadzieję, odegra ważną historycznie rolę w Rzeszowie – powiedział prezydent Konrad Fijołek przedstawiając Janusza Sepioła. Przywołując jego dotychczasowe osiągnięcia podkreślił, że Architekt Miasta został bardzo ciepło przyjęty przez architektów, urbanistów i aktywistów miejskich.

– Pan Janusz Sepioł będzie miał dużą niezależność w swoich działaniach. Dostanie ode mnie wszelkie narzędzia, których wymaga jego odpowiedzialna funkcja. Jestem przekonany, że miasto skorzysta na jego pracy, wiedzy i doświadczeniu. Od pierwszego spotkania bardzo dobrze nam się rozmawiało, mamy wspólne wizje miasta i tego, jak ono powinno się dalej Rozwijać – mówi Konrad Fijołek.

W pierwszych słowach Janusz Sepioł podkreślił, że chociaż do tej pory mieszkał w Małopolsce, Rzeszów jest dla niego szczególnym miejscem. – Zrobiłem w domu przegląd starych zdjęć. Oto mój pradziadek, farmaceuta, który tu mieszkał. A więc mogę powiedzieć, że tu zaczęła się moja rodzinna tradycja – powiedział Janusz Sepioł prezentując archiwalne zdjęcie wykonane w rzeszowskiej pracowni Edwarda Janusza.

Czym będzie się zajmował Architekt Miasta? On sam swoje zadania podzielił na cztery grupy. Pierwsza z nich to działania na rzecz lepszego zarządzania przestrzenią miasta. W tym celu trzeba jego zdaniem szybko przyjąć nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na bazie tego dokumentu będą uchwalane nowe plany zagospodarowania przestrzennego Te, które są obecnie w opracowaniu trzeba przejrzeć, a najważniejszym nadać rangę pierwszeństwa w opracowaniu. Po drugie – zdaniem Janusza Sepioła w mieście potrzeba także więcej pracy studyjnej, warsztatów i konkursów architektonicznych.

– Miasto potrzebuje także lepszej architektury, zwłaszcza jeśli chodzi o obiekty publiczne. W tym celu należy organizować konkursy. Chcę podnieść rangę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – mówi Janusz Sepioł.

Trzecią gałęzią jego działań ma być promocja miasta poprzez architekturę. Podczas konferencji zwrócił uwagę, że nasze miasto określane mianem „Stolicy Innowacji” powinno wyróżniać się właśnie innowacyjną architekturą.

– Po czwarte, chciałbym lepszej koordynacji pracy przy planowaniu inwestycji. W tym celu trzeba usprawnić współpracę między wydziałami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzeni, architekturę, zieleń i inwestycje. A także zwiększyć udział partycypacji mieszkańców w procesie planowania. Ja sam na razie poznaję miasto, wiele rzeczy mnie tu zaskakuje, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Jest tu wiele terenów z olbrzymim potencjałem, a pofalowana powierzchnia miasta i spore, otwarte przestrzenie to skarby Rzeszowa. Szukam terenów chociażby na parki, co lansowałoby Rzeszów jako miasto nowoczesne i innowacyjne – zapewnia Janusz Sepioł.

Prezydent Konrad Fijołek przekonuje, że zdanie Architekta Miasta będzie bardzo ważne w kontekście wszelkich działań inwestycyjnych, już na etapie wydawania dokumentów, na przykład warunków zabudowy, czy pozwoleń. Architekt liczy, że uda się także nawiązać dobra współpracę z inwestorami, co zaowocuje powstaniem w Rzeszowie ciekawych obiektów. Nie tylko budynków mieszkalnych, ale także parków, placów itp.

Janusz Sepioł urodził się w 1955 roku w Gorlicach. Jest absolwentem Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1981-1990 pracował jako projektant – urbanista w Biurze Rozwoju Krakowa, a następnie jako Architekt Wojewódzki w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Od 1999 roku był wicemarszałkiem, a w latach 2002–2006 marszałkiem małopolskim. Inicjator budowy między innymi takich obiektów jak Małopolski Ogród Sztuki, Muzeum Lotnictwa, Cricoteka. Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Małopolski i koordynator dwóch kolejnych strategii jej rozwoju.

W 2007 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, prowadząc konkursy na gmachy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Centrum Kongresowego ICE. Senator VII i VIII kadencji. Współautor tzw. „Ustawy Krajobrazowej”. Od 2015 roku projektant nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Małopolski. Od 1991 roku członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek rad programowych Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

źr. UM Rzeszów