Jacek Stojny zobowiązuje się, że wprowadzi budżety osiedlowe oraz zapewni, że opinie samorządowych rad osiedli będą miały moc sprawczą.


W poniedziałek, 18 marca 2024 r. odbyła się konferencja prasowa KW Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa, podczas której prof. Jacek Stojny, kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa przedstawił kolejny punkt swoich zobowiązań dotyczący partycypacji i społeczeństwa obywatelskiego. Zobowiązanie pod hasłem “Partycypacja” ma na celu uwolnić energię obywateli, włączając ich do realnego współdecydowania sprawach naszego miasta.


“Wierzę, że partycypacja społeczna to nie są tylko puste słowa. Mamy świadomych mieszkańców osiedli oraz zaangażowanych społeczników. Obowiązkiem Prezydenta jest zapewnienie im sprawczości. Moim zobowiązaniem jest włączenie obywateli do realnego współdecydowania sprawach Naszego Miasta” – mówił Jacek Strojny.


Kandydat na prezydenta wspólnie z Stowarzyszeniem Razem dla Rzeszowa chce wprowadzić budżety osiedlowe oraz zapewnić, że opinie samorządowych rad osiedli będą miały moc sprawczą. “Wspólnie przywrócimy w Rzeszowie samorządność, zbudujemy społeczeństwo obywatelskie, a rzeszowianki i rzeszowianie będą mieli realny wpływ na sprawy, które ich dotyczą” – zaakcentował kandydat na prezydenta.


Razem dla Rzeszowa podaje, że: Działania, które mają zwiększyć partycypację społeczną i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie to:

  • Utworzymy budżety osiedlowe, które będą rozdysponowane przez rady osiedli na bieżące
    potrzeby.
  • Zapewnimy decyzyjność radom osiedli.
  • Utworzymy społeczne komitety stresujące projektów i programów strategicznych.
  • Utworzymy program dostępu do informacji „transparentny samorząd”.
  • Wykorzystamy konsultacje i referenda jako narzędzia wspierające decyzje w kluczowych dla miasta kwestiach.