W dniach od 9 do 31 stycznia 2023 r.  Miasto Rzeszów przyjmuje wnioski na zakup preferencyjny węgla w cenie 1980 zł brutto za tonę. 

Kto może złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Rzeszowa? 

  • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym położonym na terenie miasta Rzeszowa, 
  • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, 

UWAGA: 

  • uprawnieni mieszkańcy Rzeszowa, którzy w roku 2022 złożyli wniosek o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych muszą ponownie złożyć wniosek na zakup węgla na kolejny okres 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r.
  • uprawnieni mieszkańcy gminy Trzebownisko, którzy będą chcieli nabyć węgiel po 1 stycznia 2023 r. muszą wystąpić z nowym wnioskiem do Gminy Trzebownisko o wydanie zaświadczenia na kolejny okres 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. 

Sposób złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla dla uprawnionych mieszkańców Rzeszowa: 

  • osobiście w punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Langiewicza 15, Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w galeriach handlowych oraz Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w budynkach Urzędu przy ul. Ofiar Getta 7 i Okrzei 1 w godzinach pracy urzędu,  
  • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów, 
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.