Przygotowaniem założeń i wniosku aplikacyjnego Rzeszowa, zajmie się specjalnie powołany zespół rzeszowskiego środowiska kultury, twórców kultury, animatorów i przedsiębiorców oraz pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa z Prezydentem Konradem Fiołkiem. Prace zespołu wspomaga grupa doświadczonych managerów i koordynatorów międzynarodowych projektów, znawców problematyki związanej z kulturą i sztuką.

W kwietniu Prezydent Miasta Konrad Fijołek spotkał się z Rzeszowską Radą Kultury. Przedstawił plany rozwoju sektora kultury w mieście i poprosił o współpracę całe środowisko kulturotwórcze. Podkreślił, co zostało przyjęte z uznaniem, że koniecznym jest włączenie się każdego do kreowania założeń programowych przygotowywanej aplikacji. Prezydent zwrócił się również do posłów, senatorów, władz samorządowych i osobistości życia społecznego naszego regionu, aby swoim autorytetem wsparli program tworzony przez Rzeszów.

Zdecydował się na wysłanie ponad 100 zaproszeń do tworzonego komitetu honorowego oraz próśb przyjęcia tytułu ambasadora rzeszowskiego programu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2029. Propozycje trafiły już m.in.: do Wojciecha Smarzowskiego, Oksany Zabużko czy do Natalie Portman, która podczas ostatniego pobytu w Polsce podkreślała rzeszowskie pochodzenie swojego dziadka.

-Zarówno filary, jak i szczegóły projektu aplikacji, jeszcze się kształtują. Jednak już wiemy, że kierunek w jakim będziemy podążać został  wyznaczony i naturalnie związany jest z sytuacją geopolityczną w Europie. Wszyscy wiemy, że że staliśmy się domem dla tysięcy uchodźców wojennych, ale również miastem które gości tych z całego świata, którzy angażują się w pomoc dla walczących sąsiadów z Ukrainy. Ten wymiar empatii połączony z dawaniem nadziei oraz kreślenia nowych idei staje się naszą osią projektową, swoistą ramą – powiedział prezydent Konrad Fijołek.

Aplikację oprzemy również o doświadczenia i walory Wschodu Kultury i Europejskiego Stadionu Kultury, które organizujemy już od lat i które z roku na rok rozbudowują się programowo i jakościowo, stając się coraz większym wydarzeniem. Tegoroczna edycja, na którą serdecznie zapraszamy, odbędzie się w dniach 23-25 czerwca. Podczas niej odbędą się już wydarzenia przygotowanie specjalnie pod kątem Europejskiej Stolicy Kultury roku 2029, ponieważ jesteśmy już w cyklu kilkuletnich przygotowań.

-Czuję wielkie wyzwanie –mówi prezydent Konrad Fijołek,-To największe wyzwanie dla naszego miasta, wielka przygoda w którą możemy wyruszyć razem. Wyruszamy już teraz, ale efekty tych działań będą dużo dłuższe niż 2029 rok.

W związku z aplikowaniem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury planujemy znaczne wzmocnienie i rozbudowę środowiska kultury. Czas na nowe, mocne innowacyjnymi programami instytucje kultury. Powinny powstać nowe obiekty a wśród nich zwłaszcza multimedialna i wielofunkcyjna biblioteka. Zamek Lubomirskich zostanie dostosowany do potrzeb sektora kultury. Podejmiemy się rewitalizacji przestrzeni i obiektów dawnej parowozowni przy stacji Rzeszów Główny, a wśród nich hali wachlarzowej. W zmiany wpisze się również modernizacja hali targowej, adaptacja Bulwarów i nowy Teatr Wandy Siemaszkowej- podało miasto.