Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego jest jedną z największych inwestycji drogowych, które będą wykonywane w Rzeszowie w tym roku. – Jej celem jest poprawa komunikacji na tym skrzyżowaniu a także na sąsiednim – al. Wyzwolenia z ul. Osmeckiego. Kierowcy jeżdżący ul. Osmeckiego wielokrotnie zwracali uwagę na to, że skręt z tej ulicy w lewo, w al. Wyzwolenia, jest bardzo trudny. Dlatego też częścią rozpoczętej już inwestycji będzie przebudowa sygnalizacji świetlnej, która obejmie także skrzyżowanie Wyzwolenia z Osmeckiego – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Prace obejmą przebudowę wlotów skrzyżowania, budowę nowych pasów do skrętu, przebudowę ścieżki rowerowej i chodnika. Ponadto przebudowana zostanie także zatoka autobusowa, wykonane będą przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych a układ sygnalizatorów zostanie dostosowany do nowej geometrii skrzyżowania. Częścią tego zadania będzie wspomniana wyżej przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia i ul. Osmeckiego, gdzie zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Pierwsze prace już się rozpoczęły. Polegają one na przebudowie sieci teletechnicznych przy al. Wyzwolenia. W związku z nimi został zamknięty chodnik pomiędzy zjazdem do kościoła a skrzyżowaniem z al. Okulickiego. Ruch pieszy odbywa się po drugiej stronie jezdni. Równolegle prowadzone są roboty związane z wydłużeniem przepustu nad potokiem Przyrwa. Ruch pieszych będzie odbywał się po tymczasowym chodniku wzdłuż krawędzi jezdni, wykonanym przez wykonawcę robót. Na obecnym etapie prac nie będzie utrudnień w ruchu samochodowym.

Wykonawcą jest wybrane w przetargu konsorcjum firm, którego liderem jest PBI Infrastruktura S.A. Koszt to nieco ponad 8,2 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski w ramach projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

Przebudowa ma zakończyć się w drugiej połowie października 2022 roku.