Fot. źr. Biuro Prasowe UM Rzeszów

W połowie marca rozpocznie się pierwszy etap budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Na razie, ze względu na szczególną rolę jaką pełni obecnie główny rzeszowski dworzec kolejowy, na którym działa punkt informacji i pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy, będą one polegały głównie na przygotowaniu zaplecza budowy.

Budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego jest jedną z największych inwestycji. Jej wartość to 74 mln zł. Zadanie składa się z trzech elementów.

  • Pierwszym z nich jest przebudowa placu przed głównym rzeszowskim dworcem kolejowym. Powstanie tam podziemny parking, w którym będzie miejsce dla ponad 100 samochodów osobowych w tym m.in. miejsca dla taksówek, miejsca krótkiego postoju Kiss&Ride oraz miejsca postoju długoterminowego (w tym minimum 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Z części podziemnej na poziom „zero” będzie można dostać się windą lub schodami. Na poziomie „zero”, w sąsiedztwie instalacji elektrycznego ładowania autobusów, wybudowane zostaną przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, z przeszklonymi wiatami, wyposażone w oświetlenie i instalację fotowoltaiczną. Na tym poziomie ustawione zostaną m.in. także stojaki dla rowerów i ławki. Wykonane zostaną także nasadzenia roślinności. Ponadto na pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego ustawione zostaną nowoczesne pięciomodułowe wiaty.
  • Drugim elementem jest przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca – m.in. rozbudowa ul. Grottgera, rozbudowa ul. Asnyka, przebudowa ul. Bardowskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Grottgera, przebudowa chodników i oświetlenia.
  • Przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny to trzeci element planowanej inwestycji.

Budowa RCK jest realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. To oznacza, że wybrany w przetargu wykonawca ma za zadanie najpierw opracować dokumentację projektową i następnie inwestycję, w oparciu o tę dokumentację, wykonać.
Dokumentacja budowy parkingu na placu przed dworcem kolejowym jest już gotowa. Miejski wydział architektury wydał już także pozwolenie na budowę tej części centrum komunikacyjnego. Wykonawcy – firmie Budimex został już przekazany plac budowy.

Pierwsze prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, będą one polegały na przygotowaniu zaplecza budowy oraz ogrodzeniu terenu (zieleniec po wschodniej stronie placu dworcowego), gdzie rozpoczną się prace przy przebudowie instalacji podziemnych. W połowie marca rozpocznie się także przenoszenie pantografów – urządzeń do ładowania rzeszowskich autobusów elektrycznych na ul. Kasprowicza. Wspomniane wyżej prace nie zakłócają funkcjonowania dworca PKP jak również parkingu zlokalizowanego przed dworcem.