Foto źr. Google Maps

Rozbudowany ma być odcinek ul. Zawiszy Czarnego od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów. Częścią zadania będzie także budowa nowego połączenia ul. Zawiszy Czarnego z ul. Boya Żeleńskiego.

Ta inwestycja poprawić ma komunikację pomiędzy ulicą Podkarpacką a rozbudowującym się osiedlem przy ul. Architektów. Poprawi się także bezpieczeństwo, ponieważ w ramach tego zadania powstanie ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie.

Przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia już trwa. Zadaniem wybranej firmy będzie opracowanie projektu rozbudowy dróg o łącznej długości ok. 1,8 km. Przyszła droga swój początek będzie miała na ul. Podkarpackiej w rejonie sklepu MarMax. Następie poprowadzona zostanie w kierunku torów kolejowych i wzdłuż nich (za hipermarketem OBI) dojdzie do ul. Zawiszy Czarnego i przejdzie przez tory kolejowe. Przejazd przez tory zostanie przebudowany, wyposażony w rogatki. Dalej droga pójdzie istniejącym śladem ul. Zawiszy Czarnego (która zostanie przebudowa i poszerzona) do skrzyżowania z ul. Architektów. Częścią tego zadania będzie także budowa połączenia ul. Zawiszy Czarnego z ul. Boya Żeleńskiego (od rejonu przejazdu kolejowego w kierunku północno-zachodnim).

Dokumentacja projektowa tej inwestycji będzie gotowa jesienią przyszłego roku.