Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Rzeszowa wybrani zostali nowi wiceprzewodniczący. Obaj wywodzą się z klubu ROZWÓJ RZESZOWA.

Nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Rzeszowa zostali: były poseł SLD- Tomasz Kamiński oraz Honorowy Profesor Oświaty- Mirosław Kwaśniak.

Kamiński otrzymał 21 głosów za, 3 przeciw, natomiast Kwaśniak otrzymał 20 głosów za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się.

Wybór wiceprzewodniczących to 2 punkt dzisiejszej sesji. Na początku sesji nowy Radny Mateusz Maciejczyk złożył ślubowanie.

Poniżej pełny porządek obrad:

 1. Ślubowanie nowego Radnego Miasta Rzeszowa.
 2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. + AUTOPOPRAWKA
 4. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.
 6. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.
 7. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w 2020 r.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 323/4/2021 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie.
 9. Uchwała w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą: „Rzeszowski Bon Żłobkowy” oraz ustalenia jego wysokości (druk: LI/8/2021).
 10. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (31 147,17 zł) (druk: LI/3/2021).
 11. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (50 102,91 zł) (druk: LI/4/2021).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości położonych przy Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie.
 14. Uchwała w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miasta Rzeszowa nr L/1035/2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 15. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2021/2022 (druk: LI/5/2021).
 16. Uchwała w sprawie zmiany statutu Rady Młodzieży Rzeszowa (druk: LI/6/2021).
 17. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie (druk: LI/9/2021).
 18. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody (dąb szypułkowy) (druk: LI/1/2021).
 19. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody (wiąz szypułkowy) (druk: LI/2/2021).
 20. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (jesion wyniosły) (druk: LI/7/2021).
 21. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Pogwizdów Nowy.
 22. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.
 23. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa.
 24. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.
 25. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 26. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sesję można śledzić na żywo w internecie:

Poprzedni artykułX Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP – spotkanie w Rzeszowie
Następny artykułPiąta wygrana Stali Rzeszów w lidze. 15 punktów na koncie Stalowców