screen: : wizualizacja/HERON - animacja techniczna

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym. Projekt ma dotyczyć jednoszynowej kolei nadziemnej (monorail).

Rząd wprowadza przepisy dotyczące nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego – urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych czy magnetycznych. Chodzi o objęcie dozorem tego typu urządzeń przez Transportowy Dozór Techniczny. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury ma być wyjściem na przecie oczekiwaniom samorządów wysyłających sygnały dotyczące planów budowy takich pojazdów publicznego transportu zbiorowego.

Jednym z pierwszych miast w Polsce planujących taką inwestycję był Rzeszów. Pomysłodawcą kolejki nadziemnej w stolicy Podkarpacia był Tadeusz Ferenc. Projekt ustawy został zaprezentowany w Rzeszowie 25 maja 2020 roku. Prezydent miasta mówił wtedy:

„Rzeszów stara się o budowę miejskiej kolejki nadziemnej już ponad 10 lat. Teraz sprawa nabiera przyspieszenia, bo dzięki panu ministrowi Marcinowi Warchołowi przepisy zostały przygotowane. To kamień milowy pod to, aby monorail w polskim otoczeniu prawnym funkcjonował”.

Po zrezygnowaniu ze stanowiska, postulat ten w swoim programie wyborczym zgłosił Marcin Warchoł. Wiceminister sprawiedliwości przyjęcie projektu ustawy przez rząd ogłosił jako swój sukces. Pojawiają się jednak głosy, że jest to temat jedynie propagandowy:

Pojawiają się duże rozbieżności w szacunkach tej budowy. Dwa lata temu pojawiała się kwota 500-600 mln zł, w ubiegłym roku można było usłyszeć o wydatku powyżej miliarda zł.

W trakcie kampanii prezydenckiej pomysł ten negatywnie ocenili przedstawiciele ruchu Razem dla Rzeszowa:

Kolej jednoszynowa występuje na prawie wszystkich kontynentach świata. Obecnie eksploatowanych jest ok. 56 linii kolei jednoszynowej, z czego aż 26 zlokalizowanych jest Azji. W ostatnim czasie zainteresowanie rozwiązaniami tego środka transportu znacznie wzrosło – prawie 30 nowych linii kolei jednoszynowej jest w trakcie budowy, testów, w fazie planowania koncepcyjnego lub oczekuje na budowę.

Zainteresowanie takim środkiem transportu publicznego jest spowodowane m.in. mało rozległymi, szybkimi i stosunkowo tanimi robotami naziemnymi, w porównaniu do budowy metra. Ponadto przyjęcie takiego rodzaju transportu nie ingeruje w strukturę miejską tak mocno, jak tradycyjne, naziemne środki transportu. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie musi się on zatrzymywać na światłach i skrzyżowaniach, co radykalnie skraca czas przejazdu tym środkiem transportu. Nie istnieje też ryzyko zderzenia z innymi pojazdami. Zbudowanie i eksploatacja sieci monorail z jednej strony obniża koszty transportu (tak dla miasta, jak i dla użytkowników tej formy transportu), a z drugiej znacząco przyspiesza ten transport, nie ingerując w dotychczasową infrastrukturę drogową.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wizualizacja rzeszowskiej kolejki nadziemnej:

Obecny prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek poinformował, że ratusz będzie analizował efektywność i koszt tej realizacji: