Fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów/

W czwartek 7 lipca rozpoczyna się nabór projektów zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Na realizację tych, które w głosowaniu wybiorą mieszkańcy miasto przygotowało 9 milionów złotych.

Budżet obywatelski jest realizowany w Rzeszowie od 2014 roku. W tym czasie jego kwota wzrosła z 5 mln zł, do ponad 9 mln zł przewidzianych na realizację zadań w przyszłym roku. Z każdym rokiem zwiększa się także aktywność mieszkańców miasta, którzy coraz chętniej zgłaszają projekty zadań, a następnie oddają na nie głosy. Podczas gdy w pierwszej edycji oddano 35489 głosów, w ubiegłym roku było ich już 70 902. – Bardzo się z tego cieszę, bo to najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Rzeszowa chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju miasta. A ja chcę jak najszerzej włączać ich do tego. Rzeszowski Budżet Obywatelski to znakomita forma angażowania lokalnej społeczności w życie miasta, zarówno w kwestii zadań ogólnomiejskich, jak i osiedlowych. Bo to sami mieszkańcy proponują, czego im potrzeba najbardziej, a następnie spośród zaproponowanych przez siebie zadań wybierają najpilniejsze – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.   

W wyniku głosowania w poprzednich edycjach RBO w mieście udało się zrealizować ponad 300 zadań. Powstały m.in. Park Papieski, tereny rekreacyjne w rejonie ulic Bieckiej i Odrzykońskiej, park przy ul. Bł. Karoliny, Street Workout Park na bulwarach nad Wisłokiem, bezpieczne przejazdy rowerowe przez ulice, czy pumptrack na osiedlu Baranówka.

Harmonogram Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023!

  • Zgłaszanie projektów od 7 do 22 lipca 2022 r.
  • Weryfikacja zgłoszonych projektów od 25 lipca do 19 sierpnia 2022 r.
  • Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do glosowania 22 sierpnia 2022 r.
  • Składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania do 29 sierpnia 2022 r.
  • Głosowanie od 5 września do 7 października2022 r.
  • Publikacja wyników głosowania 14 października 2022 r.

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok wynosi 9 000 000 zł, co stanowi 0,52 % wykonania wydatków budżetu
Miasta Rzeszowa za 2021 rok.

Miasto czeka na pomysły w trzech kategoriach:

Kategoria I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
Kategoria II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Do pierwszej z nich można zgłaszać zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Szacunkowa wartość zadania w tej kategorii nie może być wyższa niż 2 mln zł.

Do drugiej kategorii zaliczane są projekty realizowane na terenie jednego osiedla. Pojedyncze zadanie nie może być tutaj droższe niż 400 tys. zł, a łączna kwota przeznaczona do sfinansowania najwyżej ocenionych zadań wyniesie w tej kategorii 6 mln zł.

Budżet ostatniej, trzeciej kategorii to 1 mln zł. Można zaproponować do niej tzw. zadania miękkie, czyli np. organizację imprez czy zajęć dla mieszkańców. Maksymalna kwota na pojedyncze przedsięwzięcie to w tym przypadku 50 tys. zł.   

Zgłoszenia projektów do realizacji w ramach RBO może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa. Uprawnioną do ich reprezentowania jest osoba, która zgłosiła projekt. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie za pomocą aplikacji do obsługi RBO dostępnej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Przed upływem terminu zgłaszania projektów, wnioskodawca ma prawo wglądu w szczegóły dotyczące zgłoszonego projektu. W celu uzyskania wsparcia w przygotowywaniu projektów należy kontaktować się z infolinią Urzędu Miasta Rzeszowa, tel. 1 77 88 99 00.  Weryfikacja zgłoszonych projektów odbędzie się między 25 lipca a 19 sierpnia. Głosowanie zaplanowano od 5 września do 7 października. Lista zadań wybranych do realizacji zostanie opublikowana 14 października.