Nowy most na Wisłoku będzie częścią Wislokostrady, wartej blisko 170 mln zł, największej z trwających obecnie w Rzeszowie inwestycji. W związku z przygotowaniami do budowy nowej przeprawy we wtorek zamknięty zostanie odcinek ul. Ciepłowniczej.

Wisłokostrada połączy al. Rejtana z ul. gen. Maczka. Dzięki tej trwającej już inwestycji rzeszowianie otrzymają komfortowe połączenie południa miasta z północą. Efektem wybudowania tego połączenia będzie także zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Rzeszowa – na al. Piłsudskiego, wiadukcie Tarnobrzeskim. Wisłokostrada będzie także wygodnym połączeniem południa Rzeszowa z autostradą A4 i drogą ekspresową S19.

W ramach tego zadania w sumie wybudowane zostaną drogi o łącznej długości ponad 2 kilometrów. Ponadto powstaną obustronne chodniki i ścieżki rowerowe o  łącznej długości ok. 3 286 m. Częścią inwestycji będą także nowe duże obiekty inżynieryjne takie jak np. dwujezdniowa estakada nad linią kolejową Kraków-Medyka. To przedsięwzięcie to także budowa nowego, szerszego mostu Załęskiego.

We wtorek (12 marca) wykonawca Wisłokostrady rozpoczyna przygotowania do budowy nowego mostu Załęskiego. W pierwszej kolejności wyburzona zostanie stara, waska przeprawa. W związku z tymi pracami we wtorek wyłączony z ruchu zostanie ok. 500-metrowy odcinek ul.  Ciepłowniczej. Chodzi o odcinek od ul. gen, Maczka do przejścia dla pieszych na ul. Ciepłowniczej.

Objazd do ulicy Maczka będzie odbywał się ulicami: Rzecha, Lubelską, Trembeckiego  i Siemieńskiego. Z kolei objazd do ul. Rzecha będzie odbywał się ulicami: Siemieńskiego, Trembeckiego i Lubelską, zgodnie z załącznikiem graficznymPlanowane zamknięcie obowiązywać będzie do 31.03.2025 r.

Budowa Wisłokostrady rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Inwestycję wykonuje wybrane w przetargu konsorcjum firm ANTEX II i Wysowa Mosty.  W pierwszej kolejności zostało przeprowadzone rozpoznanie saperskie terenu, niezbędna inwentaryzacja i wytyczenie geodezyjne. Do chwili obecnej wykonawca zrealizował prace związane m.in. z wyburzeniami 11 budynków, odhumusowaniem terenu. Wykonano wzmocnienie podłoża pod nasypy (15,0 tys. m kw.) oraz wykonano ok. 7500 m sześc. nasypów.

W najbliższym czasie planowane jest wykonanie pali stanowiących posadowienie pośrednie obiektów mostowych oraz dalsze prace związane z przebudową instalacji podziemnych, a także kontynuacja robót drogowych.