fot. Wikimedia Commons

Wczoraj zmarł wybitny fotograf, nauczyciel i działacz społeczny – Jerzy Wygoda. Zostawił po sobie wiele fenomenalnych zdjęć, wystaw fotograficznych i wspomnień. Pogrzeb mistrza fotografii odbędzie się 23 października 2021, o godz. 12:30 w Kaplicy na cmentarzu Wilkowyja.

Urodził się w Warszawie. Po wojnie osiadł z rodzicami w Przeworsku. Później był związany z Rzeszowem. W 1980r. zdobył uprawnienia instruktora fotografii kategorii I nadane przez Ministra Kultury i Sztuki. Rok później, po zdaniu egzaminu dyplomowego, tytuł mistrza w zawodzie fotograf. W roku 1988 ukończył Fakultatywne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej, zaś pięć lat później studia w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie.

W latach 1997–2001 był przewodniczącym Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK. W 2007 roku został laureatem Nagrody Honorowej Im. Fryderyka Kremsera, za działalność artystyczną i organizatorską w ruchu fotografii krajoznawczej. W 2008 roku otrzymał Złotą Honorową Odznakę PTTK. W latach 1994–2006 był wykładowcą w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Krośnie.

Wybitny fotograf był członkiem honorowym oraz członkiem Kapituły Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców oraz Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Był autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i poza granicami Polski. Szczególne miejsce w swojej twórczości poświęcił fotografii krajoznawczej, dokumentacyjnej, fotoreportażowi. Był autorem dokumentacji fotograficznej zachodniogalicyjskich nekropolii z okresu I wojny światowej. Za twórczość oraz wkład w rozwój fotografii otrzymał liczne nagrody, medale i odznaczenia, między innymi: Złoty Medal „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”.

Pogrzeb Jerzego Wygody odbędzie się 23 października (w sobotę) mszą o godz. 12:30 w Kaplicy na rzeszowskim cmentarzu Wilkowyja.

Źródło: RSF Rzeszów