Prokuratura Rejonowa w Ropczycach prowadziła śledztwo przeciwko 55 letniemu Leszkowi K. i 27 letniemu Jakubowi K., mieszkańcom Rzeszowa, którym zarzucono popełnienie blisko 30 przestępstw polegających na tym, że działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadzili 30 osób do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie ponad 1.300.000 zł.    

Przestępczy proceder trwał od marca 2019 roku do czerwca 2020 roku, a polegał na tym, iż oskarżeni wprowadzali w błąd strony transakcji, co do zamiaru wywiązania się z warunków umów o wykonanie kompleksowych robót budowlanych, dotyczących inwestycji na terenie miejscowości Krasne. Oskarżeni przy zawieraniu umów na roboty budowlane pobierali zaliczki w różnej wysokości od 14 tysięcy do 150 tysięcy złotych. Obydwaj również posiadali pełną wiedzę o stanie niewypłacalności podmiotu na rzecz którego działali, co skutkowało zarówno brakiem realizacji inwestycji, jak i zwrotu pobranej zaliczki, czyniąc sobie tym samym z popełnienia przestępstw oszustwa, stałe źródło dochodu.

Następnie w dniu 24 maja 2023 roku śledztwo zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Należy podkreślić, iż w toku prowadzonego śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w szczególności uzyskano opinię biegłego z zakresu rachunkowości i finansów, dokumentację podmiotu który reprezentowali oskarżeni, przesłuchano w charakterze świadków pokrzywdzonych.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Zarówno Leszek K. jak i Jakub K. nie byli dotychczas karani, a za zarzucane przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do 15 lat.   

źr. PO Rzeszów