Foto źr. UM Rzeszów

Dzięki tej inwestycji poprawi się dojazd do największego rzeszowskiego cmentarza, natomiast wyjazd na ul. Cienistą stanie się bardziej komfortowy dla mieszkańców osiedla Wilkowyja.

Prace na ul. Morgowej w Rzeszowie rozpoczęły się w marcu tego roku. Inwestycja, o którą prosili mieszkańcy osiedla Wilkowyja, polegała na rozbudowie ulicy na odcinku ponad 100 metrów. Częścią tego zadania była także budowa chodnika, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia a także na budowie skrzyżowania z ul. Cienistą.
Prace przy rozbudowie już się zakończyły. We wtorek rozpoczęło się malowanie oznakowań na jezdni. Trwa już odbiór przebudowanego odcinka, który został już udostępniony kierowcom. Rozbudowa ul. Morgowej kosztowała ponad 900 tys. zł.