Foto: UM Rzeszów

Znakowania rowerów odbędą się w wyznaczone środy tj. 17 sierpnia, 31 sierpnia, 14 września, 28 września 2022 r. od godz. 15:00 w siedzibie Straży Miejskiej w Rzeszowie przy ul. Targowej 1. Aby nie tworzyć kolejki podczas oczekiwania należy umówić się dzwoniąc pod nr telefonu 986.

Znakowanie rowerów polega na wygrawerowaniu na ramie roweru numeru identyfikacyjnego za pomocą mikroudarowego urządzenia, które powodując zmiany w strukturze metalu umożliwia odczyt numeru nawet po powierzchownym jego zatarciu.

Oznakowany zostanie tylko sprawny rower, którego właściciel:

  • jest pełnoletni (niepełnoletnich zapraszamy z prawnymi opiekunami),
  • jest zameldowany na stałe w Rzeszowie, posiadający przy sobie dowód osobisty,
  • złoży pisemnie oświadczenie, że jest właścicielem roweru i okaże dowód zakupu roweru jeśli go posiada,
  • potwierdzi pisemnie, że zapoznał się z regulaminem znakowania (do wglądu) i wyraża zgodę na oznakowanie roweru,
  • wyrazi pisemnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z oznakowaniem roweru.

Ponadto rower powinien posiadać wyposażenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tj:

  • światło odblaskowe czerwone o kształcie innym niż trójkąt,
  • światło pozycyjne białe lub żółte selektywne z przodu i światło pozycyjne czerwone z tyłu jeżeli kierujący jeździ po zmroku.
  • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
  • jeżeli konstrukcja roweru uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu – dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej.

Nie znakujemy rowerów z ramą karbonową, ponieważ mogłaby ona ulec zniszczeniu. Dotychczas oznakowanych zostało 1407 rowerów.