Foto: UM Rzeszów

Rozbudowa ulicy Warszawskiej to jedna z największych inwestycji jaka rozpocznie się w tym roku. Dzięki niej ul. Warszawska na całej długości, będzie miała po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach.

To będzie jedna z największych inwestycji, które rozpoczną się w tym roku. – Dzięki niej ul. Warszawska, na całej długości, będzie miała po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Do przetargu na realizację tej dużej inwestycji zgłosiły się trzy firmy. Ich oferty wahały się od prawie 33,5 do ponad 39 mln zł. Na to zadanie miasto miało przygotowane 31,650 mln zł. Konrad Fijołek podjął decyzję o dołożeniu dodatkowych pieniędzy na to zadanie. Dzięki temu udało się wybrać wykonawcę przebudowy odcinka ul. Warszawskiej. Zajmie się tym firma Strabag, która złożyła najniższą (prawie 33,5 mln zł) ofertę. Podpisanie umowy z wykonawcą odbędzie się w lipcu. I wtedy będą mogły rozpocząć się prace.

Rozbudowany do czterech pasów ruchu będzie odcinek ul. Warszawskiej o długości prawie kilometra, od wysokości skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy Rzeszowa. Inwestycja obejmie także rozbudowę skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską, rozbudowę odcinków ulic: Myśliwskiej, Łowieckiej i Bażantowej. Częścią tego zadania będzie m.in. także budowa chodnika (szerokość do 2 m), ścieżki pieszo-rowerowej (szerokość 3 m), przebudowa zatok autobusowych, oświetlenia drogowego. W ramach tej inwestycji zostanie także wybudowana kanalizacja deszczowa. Zadanie ma być zakończone jesienią przyszłego roku.

W połowie przyszłego roku zakończyć się ma poszerzanie drogi, która jest przedłużeniem ul. Warszawskiej poza granicami miasta. To zadanie obejmuje odcinek o długości ok. 3 km od granicy Rzeszowa do węzła autostrady A4 „Rzeszów Północ”. Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Miasto Rzeszów uczestniczy finansowo w tym przedsięwzięciu, ponieważ część przebudowywanej drogi przebiega przez osiedle Pogwizdów Nowy. – Wsparliśmy tę przebudowę kwotą ponad 12 mln zł – mówi Konrad Fijołek.