Rozwój przedsiębiorczości, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, a także wzrost innowacyjności i zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych – taką rolę ma spełniać obszar inwestycyjny, który powstanie na terenie Gminy Świlcza, koło Rzeszowa. W urzędzie marszałkowskim podpisano porozumienie w tej sprawie.

Swoje podpisy pod treścią porozumienia złożyli: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Cezariusz Lesisz – prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Łukasz Gałczyński – wiceprezes ARP, Konrad Fijołek – prezydent Rzeszowa, Józef Jodłowski – starosta rzeszowski oraz Adam Dziedzic – wójt Świlczy. Strony porozumienia zobowiązały się między innymi do promocji i lobbingu na rzecz obszaru inwestycyjnego oraz poszukiwania możliwości uzyskania finansowania niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie obszaru. Tym porozumieniem Samorząd Województwa wraz z Partnerami potwierdzają gotowość do działania i współpracy na rzecz powstania Obszaru Inwestycyjnego. 

Marszałek nie krył zadowolenia z faktu podpisywanego porozumienia, jednocześnie zwracał uwagę, jak ważne jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom inwestorów:

Nasze zaangażowanie na rzecz utworzenia obszaru inwestycyjnego w Świlczy wynika ze zrozumienia potrzeb inwestorów, którzy wyciągnęli wnioski po pandemii COVID-19 i nie chcą już dopuszczać do sytuacji, w której ich łańcuchy dostaw są przerwane na wiele miesięcy. Jak również zainteresowania inwestorów naszym województwem z uwagi na sytuację w Ukrainie. Inwestorzy rozumieją konieczność dywersyfikacji źródeł dostaw kluczowych podzespołów bliżej swoich fabryk produkujących wyroby finalne. Dlatego centrum naszego regionu jest właściwym miejscem, gdzie mogą się lokować takie inwestycje – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Obszar inwestycyjny zostanie zlokalizowany na terenie gminy Świlcza, w miejscowościach – Bratkowice i Mrowla. Powstanie obszaru jest odpowiedzią Samorządu Województwa Podkarpackiego na liczne zapytania ze strony inwestorów zagranicznych, zainteresowanych lokalizacją swoich inwestycji na terenie Podkarpacia. Dlatego samorząd województwa podjął działania związane z tworzeniem i rozwojem miejsc, w których inwestorzy będą mogli lokować swoje projekty, mając dostęp do terenów, na których możliwy jest ich przyszły rozwój oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu mówił o potrzebach inwestorów:

Cieszymy się, że jesteśmy tu obecni. Dzisiejsi inwestorzy często poszukają ponad stu hektarowych terenów inwestycyjnych. Obszar inwestycyjny w Świlczy będzie liczył ponad trzysta hektarów. Będziemy naszym inwestorom rekomendować te tereny i przedstawiać możliwości inwestowania tu. Jest to teren bardzo dobrze skomunikowany, postaramy się też wnieść swój udział do rozbudowy infrastruktury, bo inwestorzy pytają o media, energię, a zwłaszcza tą zieloną, dlatego musimy zwracać uwagę także i na ten aspekt – mówił prezes.

Starosta Józef Jodłowski podkreślał, że dzisiejsza umowa to bardzo ważny moment dla powiatu, ale także dla regionu i całego Podkarpacia:

Powiat rzeszowski przekazał już do dyspozycji przedsiębiorców swoją strefę Dworzysko. Mając te doświadczenia, chcemy przy współpracy z obecnymi tu sygnatariuszami podjąć decyzje i włączyć się aktywnie w przygotowanie kolejnego terenu, który ma kilkaset hektarów. Trenu, który będzie kontynuacją dla tworzenia miejsc przyjaznych dla inwestorów.

Starosta podkreślił, że takie strefy inwestycyjne wiążą się z setkami nowych miejsc pracy, które są szczególnie ważne dla młodych osób.

Teren w Świlczy obejmuje obszar 312 ha. W połączeniu z atrakcyjną lokalizacją, w bezpośrednim położeniu Rzeszowa oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z populacją przekraczającą 300 tysięcy osób, a także bliskością najważniejszych szlaków komunikacyjnych – autostradą A4 i drogą szybkiego ruchu S-19 oraz portu lotniczego Rzeszów Jasionka, czyni ten obszar bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza dla dużych projektów inwestycyjnych.

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa mówił o tym, co wpływa na atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru:

Aglomeracja rzeszowska to obszar, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów i obserwujemy to niemal każdego dnia. Wpłynęły na to oczywiście dwa czynniki, jak: skracające się łańcuchy dostaw, zwłaszcza po pandemii, ale także położenie regionu w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy, co będzie miało ogromne znaczenie w przypadku jej odbudowy po zniszczeniach wojennych. Do tego należy dołączyć także znakomite położenie na skrzyżowaniu dwóch transeuropejskich tras transportowych – mówił prezydent Rzeszowa.

Utworzenie Obszaru Inwestycyjnego na terenie Gminy Świlcza przełoży się na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oparty na innowacyjności i transferze technologii, poprawę możliwości inwestycyjnych, wspomaganie lokalizacji nowych inwestycji zewnętrznych, rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną przedsiębiorczość, a także intensyfikację współpracy sfer – naukowo-badawczej, administracyjnej oraz gospodarczej.

źr. UMWP