W związku z planowanym rozpoczęciem montażu konstrukcji ustroju nośnego wiaduktu kolejowego na zadaniu: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu Budowa Podmiejskiej Sieci Aglomeracyjnej firma Wolmost sp. z o. o. informuje, iż dnia 30 stycznia br wprowadzona zostanie

tymczasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Rudna Mała,

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu.

Firma informuje, że planowane otwarcie drogi dla ruchu nastąpi 13. 02.2023 r.

 Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowania się do ustawionych tymczasowych znaków informujących o objazdach.

Niedogodności wystąpią w związku z planowanym rozpoczęciem montażu części konstrukcji wiaduktu kolejowego przez firmę Wolmost sp. z.o.o z Rzeszowa. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania: „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”, które wchodzi w skład większego projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”.