Od środy, 16 marca, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przyjmuje wnioski od uchodźców z Ukrainy.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została podpisana przez Prezydenta RP w ostatnią sobotę. Zapisy specustawy umożliwiają m. in. legalny pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce przez półtora roku oraz wypłatę świadczeń socjalnych, finansowanych z budżetu państwa. Część świadczeń będzie wypłacana za pośrednictwem jednostek samorządowych, w przypadku Rzeszowa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nabór wniosków MOPS w Rzeszowie rozpocznie w środę – 16 marca. Ważne – warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o świadczenia jest posiadanie przez uchodźcę numeru PESEL. Te będą nadawane w uruchamianym w środę specjalnym punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa, przy ul. Langiewicza 15. Punkt będzie działał przez pięć dni tygodnia (poniedziałek-piątek) w godz. od 9 do 17. Na miejscu będzie można zrobić zdjęcie, obsługa będzie prowadzona także w języku ukraińskim.

– Wnioski o wypłatę świadczeń będzie można składać od 16 marca osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 4 – Sala Obsługi Mieszkańców w godzinach od 9.00 do 17.00, przez pięć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku – mówi Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor MOPS w Rzeszowie.

O jakie świadczenia, finansowane z budżetu państwa, będą mogli występować do MOPS mieszkający w Rzeszowie uchodźcy z Ukrainy?

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł  na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Uchodźcy mogą starać się także o świadczenia pieniężne i niepieniężne określone w ustawie o pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Ponadto o wypłatę świadczeń mogą ubiegać się osoby, które zapewniają w Rzeszowie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju świadczeń, tego, komu one przysługują i w jakiej wysokości dostępne będą na stronie internetowej www.mopsrzeszow.pl.

Poprzedni artykułResovia Rzeszów ma nową maskotkę- maltańskiego wojownika [video]
Następny artykułW Rzeszowie powstanie nowe rondo