Z dniem 17 lipca 2023 r. ppłk Przemysław Jarema przejął dowodzenie 31 batalionem lekkiej piechoty w Rzeszowie. Uroczyste przejęcie obowiązków odbyło się w Sali Tradycji 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”.

Ppłk Przemysław Jarema przejął obowiązki od ppłk Karola Walczaka, wcześniejszego dowódcy 31 batalionu lekkiej piechoty w Rzeszowie. Nowy dowódca batalionu służbę wojskową rozpoczął w 2007 r. jako podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na wydziale Mechatroniki i Lotnictwa. W 2012 r. został promowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i rozpoczął zawodową służbę wojskową w 35 Skwierzyńskim dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej na na kolejnych stanowiskach: młodszy inżynier, dowódca stacji, dowódca baterii.

Dalszą służbę w latach 2016-2022 kontynuował w Dowództwie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie, gdzie służył kolejno na 3 stanowiskach. Na ostatnim zajmowanym stanowisku służbowym w wielonarodowej Brygadzie LITPOLUKRBRIG był szefem sekcji operacyjnej, gdzie zajmował się szkoleniem oficerów z Ukrainy m.in. w ramach projektu Joint Multinational Training Group-Ukraine oraz uczestniczył w licznych ćwiczeniach międzynarodowych. W 2019 roku ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe w Akademii Sztuki Wojennej na kierunku Zarządzanie w sztabach wojskowych.

Od 2022 roku pełni służbę w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jako szef sekcji współpracy cywilno-wojskowej, a następnie od lutego 2023 roku pełnił także obowiązki dowódcy 32 batalionu lekkiej piechoty w Nisku. W 2023 roku ukończył z wyróżnieniem kurs kwalifikacyjny dowódców batalionów w Akademii Sztuki Wojennej.

Na dowódcę 31 batalionu lekkiej piechoty w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej został wyznaczony 17 lipca 2023 roku. Ppłk Przemysław Jarema brał udział w licznych kursach, szkoleniach oraz ćwiczeniach w Polsce i za granicą. Za zasługi został wyróżniony wieloma odznaczeniami krajowymi i międzynarodowymi nadanymi m.in. przez Ministrów Obrony Narodowej Polski i Ukrainy, a także przez Dowódcę Wojsk Lądowych Litwy. Nowy dowódca Terytorialsów z Rzeszowa pragnie zagospodarować potencjał żołnierzy opierając szkolenie o wnioski wyciągnięte z konfliktu na Ukrainie oraz wsparcie bezpieczeństwa lokalnych społeczności w sytuacji kryzysowej.