Tereny rekreacyjne i boisko sportowe powstaną na działce, którą Rzeszów kupił na osiedlu Miłocin. Pierwsze inwestycje zaplanowano już na ten rok.

– Zakup tego terenu to kontynuacja mojej polityki, która jest nastawiona przede wszystkim na zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście. Budujemy kolejne parki kieszonkowe, sadzimy drzewa i krzewy, a w tym miejscu powstanie teren rekreacyjny. Cieszę się, że udało nam się kupić tę działkę, bo mieszkańcom osiedla bardzo zależało, aby pozostała miejscem spotkań i osiedlowych pikników – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.  

Działka, którą miasto kupiło w grudniu ma 0,54 ha powierzchni i leży u zbiegu ulic Myśliwskiej i św. Huberta. Przez lata funkcjonował tu plac zabaw i boisko sportowe, organizowano tu także pikniki dla mieszkańców. W listopadzie właściciel terenu, TBS w Głogowie Młp. zawarł warunkową umowę na sprzedaż terenu firmie deweloperskiej.

– Transakcja miała dojść do skutku, jeśli Rzeszów nie skorzystałaby z prawa pierwokupu, na co mieliśmy czas do końca ubiegłego roku. Aktem notarialnym z 15 grudnia poinformowaliśmy, że z tego prawa skorzystamy. Tym samym miasto kupiło teren za łączną kwotę 1,245 mln zł – mówi Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa.

źr. UM Rzeszów

W opracowywanym właśnie nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa teren zostanie przeznaczony pod zieleń i rekreację. Dokładny plan jego zagospodarowania zostanie przygotowany wspólnie z mieszkańcami osiedla Miłocin.