Ruszyła rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 od granicy Rzeszowa do Jasionki. Ta ważna inwestycja przyczyni się do zwiększenia przepustowości ruchu ze stolicy Podkarpacia w kierunku północnym i przełoży się na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. 13 lipca dokonano uroczystego „wbicia łopaty” pod przebudowę drogi.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 jest obecnie największą inwestycją drogową w perspektywie lat 2014-2020 realizowaną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wynosi ponad 95 mln zł, co stanowi aż 85% kosztów kwalifikowanych. Wartość projektu ogółem to ponad 124 mln zł, natomiast wkład własny z budżetu województwa opiewa na kwotę ponad 28 mln zł.

Symbolicznego „wbicia łopaty” dokonali między innymi: marszałek Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki – Ewa Leniart, zastępca prezesa PARP – Paweł Olejnik, wójt Trzebowniska – Lesław Kuźniar oraz Grzegorz Domaradzki – dyrektor oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Południe Budimex.

Marszałek Władysław Ortyl nie krył zadowolenia z faktu rozpoczęcia tej ważnej dla województwa modernizacji:

To kolejna inwestycja, która poprawi jakość komunikacji w naszym regionie i będzie służyć nie tylko mieszkańcom Rzeszowa, ale też gminy Trzebownisko. Jesteśmy w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym i ważne jest, aby ten obszar miał spójną politykę i działania, jeśli chodzi o rozwój i jakość infrastruktury. Dzięki tej drodze skróci się czas dojazdu do lotniska, ale też dojazd do pracy dla wszystkich, którzy pracują w strefie ekonomicznej. Cieszę się, że udało się wykorzystać ostatnie pieniądze z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, co przełoży się na pozytywny efekt w postaci nowej drogi – mówił marszałek.