Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia 7 sierpnia br. (poniedziałek) rozpoczyna się zapisywanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów na kolejny rok szkolny. Aby uniknąć kolejek jakie tworzyły się w latach ubiegłych, spowodowanych koniecznością posiadania aktualnej legitymacji szkolnej, w tym roku zrezygnowano z tej konieczności dla uczniów, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia. Uczniowie starsi, będą musieli okazać aktualną legitymację.

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAPISANIA UPRAWNIENIA NA OKRES OD 1.10.2023 DO 30.09.2024 r.

 1. DZIECI I MŁODZIEŻ URODZONE W ROKU 2006 I W LATACH PÓŹNIEJSZYCH (objęte obowiązkiem szkolnym/obowiązkiem nauki):
 • Rzeszowska Karta Miejska
 • Dokument potwierdzający wiek dziecka (może być legitymacja szkolna z ub. roku )
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):
 1. kopia pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
 2. wydruk pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z Urzędowym  Potwierdzeniem Odbioru , potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną
 3. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika
 4. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika
 5. UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ UCZNIOWIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH URODZENI W  LATACH 2005 I WCZESNIEJ
 • Rzeszowska Karta Miejska
 • Legitymacja szkolna podbita na r. szk. 2023/2024
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):
 1. kopia pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
 2. wydruk pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z  Urzędowym  Potwierdzeniem Odbioru , potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną
 3. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika
 4. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

 • ul. Lisa Kuli 20

– od poniedziałku do piątku  w godz. 10:00 – 19:30

– pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30

 • ul. Targowa 1

– od poniedziałku do piątku  7:00 – 14:30

 • C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65

– od poniedziałku do soboty  10:00 – 17:30

Aby wyrobić Rzeszowską Kartę  Miejską  należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP).

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

 • wypełniony wniosek (papierowo bądź elektronicznie);
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;
 • ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i kartę odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Składając wniosek w formie elektronicznej, RKM można odebrać w  dowolnym POP.