Pierwsze prace związane są z przebudową starych instalacji podziemnych. Będzie to najdroższa cześć przebudowy ul. Grunwaldzkiej. W związku z rozpoczętymi już robotami ruch pieszy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Kopernika, będzie odbywał się środkiem deptaka. Do lokali gastronomicznych, sklepów, punktów usługowych będzie można dojść za pomocą specjalnych metalowych, antypoślizgowych platform, które wykonawca prac – firma OBO Polska będzie sukcesywnie układał. Kierowcy na razie będą mogli korzystać z przejazdów przez ul. Grunwaldzką ulicami Matejki i Kopernika.

Przebudowa potrwa 12 miesięcy. Zakres prac będzie bardzo duży. Największą i najdroższą częścią tego zadania będzie przebudowa wspomnianych już starych, często wadliwie działających instalacji podziemnych. Przebudowane i remontowane będą m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wodociągowa i gazowa. Przebudowane będzie także oświetlenie uliczne – zamontowane zostaną energooszczędne oprawy LED.

W ramach przebudowy wymieniona zostanie także nawierzchnia deptaka. Zniknie betonowa kostka brukowa. Na odcinku Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, ułożona zostanie szara kamienna kostka, natomiast na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sobieskiego płyty granitowe o wymiarach 30 na 60 cm. Takie same płyty przed kilku laty zostały położone na innym rzeszowskim deptaku – ul. Kościuszki.

Inwestycja obejmie także przebudowę placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyczne ogrodzenie zostanie wyremontowane oraz częściowo wymienione, ułożona zostanie nowa nawierzchnia, ustawione elementy małej architektury: ławki – 32 sztuki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. Przeprowadzona zostanie pielęgnacja drzew rosnących przy budynku UR.

Na ul. Grunwaldzkiej, w ramach przebudowy pojawią się też nowe drzewa. Nowymi elementami w przestrzeni deptaka będą parklety, które ustawione zostaną na placu przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Bernardyńskiej.

Projekt zakłada także stworzenie Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej w jego historycznym miejscu (rejon studni przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską) w formie wyniesionego monumentu z czarnego granitu z inskrypcją. Koszt inwestycji to ok. 13,681 mln zł.