Od dłuższego czasu znakomicie układająca się współpraca na linii pomiędzy CWKS Resovią Rzeszów S.A. a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Rzeszów Spółka z o.o. zaowocowała zawiązaniem umowy sponsorskiej.

Jednym z jej elementów jest pojawianie się plakatów reklamujących wydarzenia sportowe z udziałem Apklan Resovii Rzeszów, wewnątrz autobusów MPK. To jednak nie wszystko. Dzięki stosownym ustaleniom i przychylności Prezesa MPK Marka Filipa udało się doprowadzić do spersonalizowania jednego z autobusów linii miejskiej grafikami CWKS Resovia Rzeszów S.A. oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego „RESOVIA” w Rzeszowie.

Dziękując za zaufanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Rzeszowie, pragniemy zaprosić wszystkich zmotoryzowanych kibiców i sympatyków Resovii do korzystania z szerokiej oferty komercyjnej- przekazał CWKS Resovia Rzeszów.