W środę w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu budowy łącznika drogi ekspresowej S-19 z drogą krajową nr 19, którego główna część będzie przebiegać przez teren gminy Boguchwała.

Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a konsorcjum firm, które tworzą: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna w Kraśniku – Lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu – Partner. Sygnatariuszami byli: ze strony powiatu starosta rzeszowski Józef Jodłowski, natomiast ze strony wykonawcy Ryszard Hadała, prezes Zarządu spółki z Kraśnika. W wydarzeniu wzięli udział m. in.  wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak oraz samorządowcy z terenu powiatu.

Całkowita wartość projektu to ponad 28 mln zł. W ramach zadania planowana jest przebudowa dwóch skrzyżowań „zwykłych” na skrzyżowania typu rondo oraz budowa jednego nowego ronda. Będzie to też budowa i rozbudowa już istniejących odcinków dróg wraz ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Powstanie nowy most na rzece Lubcza, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowane będą istniejące już przepusty, powstaną też nowe. Planowane jest również wybudowanie zjazdów indywidualnych i publicznych. Zostaną wykonane pobocza przy jezdni za chodnikami i ścieżkami rowerowymi, zatoki autobusowe oraz wykonane zostanie odwodnienie drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego. Na odcinku drogi zostaną ustawione urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 28 356 059,39 zł.

Wartość robót budowlanych: 23 231 847,81 zł.

Wartość dofinansowania robót budowlanych: 12 864 035,20 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 czerwca 2023 roku.