Komisja pomoże mi wybrać odpowiednie miejsca pod stworzenie w mieście nowych zielonych terenów rekreacyjnych – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa

W skład powołanej przez prezydenta komisji do spraw poprawy dostępności do zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych weszli dyrektorzy miejskich wydziałów i jednostek: Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Rozwoju Miasta, Wydziału Architektury, Biura Gospodarki Mieniem.

Zadaniem komisji będzie wypracowanie koncepcji wyznaczenia i przygotowania terenów, które będą wykorzystywane do celów rekreacyjnych.  Tereny te będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i powinny znajdować się w odległości nie większej niż 700 metrów od miejsca ich zamieszkania.

Pierwsze analizy i wnioski komisji mają być gotowe do końca sierpnia br.

Pan Fijołek wielokrotnie powtarzał hasła o ekologii i terenach zielonych. W czasie swojej prezydentury powołał ww. komisję, brał udział w miodobraniu z miejskich pasiek, zabronił stosowania oprysku na komary i dofinansował wycinkę drzew przy VI LO przy ulicy Towarnickiego. Zapowiedział jednak, że drewno z nich będzie użyte do stworzenia naturalistycznego placu zabaw.