Prezydent Konrad Fijołek zapowiedział powstanie wiaduktu nad torami w ciągu ul. Langiewicza. W tegorocznym budżecie zaplanowano 300 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej tego zadania.

Budowa bezkolizyjnych przepraw przez tory kolejowe jest jednym z moich inwestycyjnych priorytetów. Dlatego zdecydowałem się przyspieszyć prace nad kolejnym takim przejazdem – w ciągu ul. Langiewicza – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Przetarg na dokumentację budowy wiaduktu, który połączy ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanowej już trwa. Jest to ważne dla komunikacji zadanie. Ten wiadukt połączy centrum z zachodnią, mocno rozbudowującą się częścią Rzeszowa, omijając tory kolejowe, po których kursują pociągi w kierunku Jasła. Częstotliwość przejazdu pociągów będzie się zwiększała w związku z uruchamianiem kolejnych połączeń Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Nie chcę, aby wiadukt łączący Wyspiańskiego z Hoffmanowej był jedynym nowym tego typu nowe połączeniem. Dlatego postanowiłem przyspieszyć prace nad drugim – w ciągu ul. Langiewicza. Początkowy plan był taki, aby w tym roku powstała tylko koncepcja tej inwestycji. Dziś, na mój wniosek, w budżecie Rzeszowa zarezerwowane zostały dodatkowe pieniądze – ponad 300 tys. zł, które powinny wystarczyć na opracowanie dokumentacji projektowej tego zadania – mówi prezydent Konrad Fijołek.

Przetarg, w którym wybrany zostanie projektant budowy bezkolizyjnej przeprawy w ciągu ul. Langiewicza zostanie ogłoszony prawdopodobnie jeszcze w lutym tego roku. Dokumentacja ma być gotowa w połowie 2023 roku.