Połączenie ulicy Warszawskiej ze strefą przemysłową Dworzysko będzie miało ponad 6 km. Jego częścią będzie wiadukt nad ul. Warszawską i torami kolejowymi. Budowa drogi zdobyła aż 250 mln zł dofinansowania.

To jest znakomity moment dla naszego miasta. Dzięki otrzymanemu dziś wsparciu – 250 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych będziemy mogli wybudować strategiczne połączenie drogowe na północy miasta, pomiędzy ulicą Warszawską, która już dziś jest świetnie skomunikowana z autostradą A4 a rzeszowską strefą przemysłową Dworzysko. Bardzo cieszę się, że nasze argumenty o tym, jak ważną rolę obecnie odgrywa Rzeszów i jaką będzie odgrywał w przyszłości jako hub gospodarczy dla odbudowy Ukrainy, znalazły uznanie i odzwierciedlenie w tak dużej dotacji. Budowa tej drogi lepiej skomunikuje strefę przemysłową i da możliwość jej intensywnej rozbudowy – mówi Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa.

Trasa północna Rzeszowa docelowo będzie się składać z trzech odcinków. Dwa z nich są gotowe. Pierwszy połączył ul. Rzecha z Lubelską. Jego częścią jest most im. Tadeusza Mazowieckiego. Drugi odcinek to oddana w 2019 roku droga, która została wybudowana pomiędzy ul. Lubelską a Warszawską. Każda ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, rozdzielone pasem zieleni, a także chodniki i ścieżki rowerowe. Tak samo będzie wyglądał ostatni odcinek, czyli połączenie ul. Warszawskiej ze strefą Dworzysko. Jego ważnym elementem będzie wiadukt nad ul. Warszawską oraz torami kolejowymi, który będzie miał ponad 300 metrów długości.

Przyszłe połączenie drogowe częściowo będzie przebiegać poza granicami Rzeszowa, dlatego też w jego realizację zaangażowane są władze Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Z pieniędzy miasta i województwa sfinansowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowe założenia przyszłej inwestycji – drogi łączącej ulice Warszawską i Krakowską. PFU opracuje firma Sweco Polska z Poznania, która zwyciężyła w rozstrzygniętym w czwartek (5 października 2023 r.) przetargu. Koszt opracowania tego dokumentu to ponad 2,4 mln zł. Program fukcjonalno-użytowy będzie gotowy za osiem miesięcy. Kolejnym krokiem będzie przetarg na wybór firmy, która zaprojektuje i wybuduje drogę.