Foto: UM Rzeszów

Do tej pory zostało już wykonane podłoże oraz konstrukcja torów. Trwa układanie nawierzchni bitumicznej. Koszt inwestycji to 1,3 mln zł.

– To druga tego typu inwestycja w Rzeszowie. Pierwszy, mniejszy, oddaliśmy do użytku w ubiegłym roku. Powstał na osiedlu Baranówka. W tym roku gotowy będzie tor, który powstaje na Bulwarach, w sąsiedztwie stadionu miejskiego – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Inwestycja zajmie powierzchnię ok. 2 tys. m kw. Składa się na nią kilka elementów. Pierwszy z nich to minipumptrack, czyli tor dedykowany najmłodszym i mniej doświadczonym miłośnikom jazdy na rowerze. Bardziej doświadczeni będą mogli korzystać z głównego toru. Łączna długość wszystkich odcinków torów wyniesie 375 m. W ramach tego zadania wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa, zamontowane latarnie i stojaki na rowery a także elementy małej architektury – m.in. ławki i kosze na śmieci.

Wykonane zostało już podłoże oraz konstrukcja torów wraz z częściowym ułożeniem nawierzchni jezdnej, bitumicznej. Ponadto została już także wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z przyłączem oraz instalacja elektryczna oświetlenia terenu. Pozostało do wykonania dokończenie warstwy bitumicznej oraz montaż opraw oświetleniowych. Pumptrack na Bulwarach będzie gotowy jesienią. Koszt tej inwestycji to ok. 1,3 mln zł.