Foto źr. UM Rzeszów

Miasto wybrało już firmę, która wybuduje ok. 800-metrowy odcinek ulicy Parkowej na rzeszowskim osiedlu Miłocin. Umowa zostanie podpisana w tym tygodniu.

Ulica Parkowa łączy ulice Tarnowską z Miłocińską. W ciągu ostatnich lat powstało przy niej wiele domów. Podczas ubiegłorocznej kampanii przed wyborami prezydenckimi Konrad Fijołek spotkał się z mieszkającymi przy tej ulicy rzeszowianami. Budowa ulicy Parkowej została wpisana na listę zadań, do zrealizowania których prezydent się zobowiązał.

Do przetargu na wykonanie pierwszego etapu zadania zgłosiły się dwie firmy. Korzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag i to z nią w tym tygodniu zostanie podpisana umowa na realizację inwestycji. Także w tym tygodniu wykonawcy zostanie przekazany teren pod budowę drogi i prace będą mogły się rozpocząć. Koszt tego zadania to ponad 5,2 mln zł.

Inwestycja będzie polegała na wybudowaniu ok. 800-metrowego odcinka ulicy Parkowej, od strony skrzyżowania z ul. Tarnowską. Zakres prac obejmuje m.in. rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni i budowę nowej, budowę chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia. Inwestycja będzie gotowa w ciągu siedmiu miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.