W dniu 14.09.2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie podpisano umowę pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a firmą WOLF Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. k. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa pawilonu mieszkalnego dla osób przewlekle psychicznie chorych dla 95 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Górnie. W budynku zaprojektowano pokoje mieszkalne 2 i 3 osobowe z łazienkami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, wraz ze wszystkimi pomieszczeniami pomocniczymi: gabinety lekarskie i zabiegowe, jadalnia, rozdzielnie, dyżurki pielęgniarek, aneksy wypoczynkowe, pomieszczenia rehabilitacji i terapii, łazienki ogólne, pomieszczenie kultu religijnego, pomieszczenia administracji i personelu opiekuńczego, pomieszczenia techniczne. Obiekt jest w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych: pochylnie przy wejściach do budynku, dźwig osobowy dostosowany do przewozu wózków i łóżek, wszystkie łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 6 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje drogę pożarową, 61 miejsc parkingowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych, dojścia, chodniki, miejsce do składowania odpadów z osłona śmietnikową, miejsca wypoczynkowe z ławkami.

Wartość umowy ponad 12,3 mln zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 mln zł.