Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie uprzejmie informuje mieszkańców o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 9 na odcinku Głogów Małopolski – Rzeszów. Tymczasowe zamknięcie wystąpi w ciągu drogi krajowej nr 9 pomiędzy węzłem A4 Rzeszów Północ, a skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 869 z drogą krajową.

Zamknięcie drogi nastąpi w dniu 30 stycznia br. przewidywany termin ponownego otwarcia ruchu to 13 lutego br. Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowania się do ustawionych tymczasowych znaków informujących o objazdach.

Niedogodności wystąpią w związku z planowanym rozpoczęciem montażu części konstrukcji wiaduktu kolejowego przez firmę Wolmost sp. z.o.o z Rzeszowa. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania: „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”, które wchodzi w skład większego projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”

Dla kierowców jadących od strony Warszawy trasa tymczasowego objazdu została 

poprowadzona następująco: 

1. Wjazd na SKRZYŻOWANIE DK 9 z DW 869 na trasę prowadzącą do WĘZŁA JASIONKA S19 

2. Następnie z WĘZŁA JASIONKA S19 kierujemy się do WĘZŁA RZESZÓW WSCHÓD A4 3. Kolejno z WĘZŁA RZESZÓW WSCHÓD A4 kierujemy się do WĘZŁA RZESZÓW PÓŁNOC DK9

Dla kierowców jadących od strony Rzeszowa trasa tymczasowego objazdu została 

poprowadzona analogicznie

1. Z WĘZŁA RZESZÓW PÓŁNOC DK9 kierujemy się do WĘZŁA RZESZÓW WSCHÓD A4 

2. Następnie z WĘZŁA RZESZÓW WSCHÓD A4 kierujemy się do WĘZŁA JASIONKA S19 

3. Kolejno z WĘZŁA JASIONKA S19 kierujemy się do SKRZYŻOWANIA DK 9 z DW 869 

Kierowcy jadący trasą A4 z Barwinka w stronę Krakowa oraz z Krakowa w stronę Barwinka na 

węźle RZESZÓW PÓŁNOC A4 będą mieli zablokowany zjazd w stronę Warszawy.