S19- zdjęcie poglądowe

Do Wojewody Podkarpackiego złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10 km S19 Rzeszów Południe – Babica. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest wiosną przyszłego roku.

Terminy

Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy, w systemie Projektuj i buduj, realizuje konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wykonawca na podstawie Koncepcji programowej opracował dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku o ZRID. Aktualnie trwa końcowy etap projektowania, opracowywanie dokumentacji wykonawczej, a rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest wiosną przyszłego roku. 

Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2020-2026, z czego 14 miesięcy to projektowanie, 7 miesięcy uzyskanie decyzji ZRID, a 33 miesiące budowa. Do tego należy także doliczyć cztery okresy zimowe, tj. 16 miesięcy. 

Zakres prac

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie dwupoziomowy węzeł Babica typu trąbka. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ok. 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu w ciągu obecnej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze na Podkarpaciu Centrum Zarządzania Tunelem. Powstaną także dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP II Lutoryż i MOP I Lutoryż oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP II Lutoryż i przy Centrum Zarządzania Tunelem). 

Największym wyzwaniem inżynieryjnym będzie budowa tunelu oraz estakad. Wynika to z pagórkowatego ukształtowania terenu, które wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego około 80 m pod powierzchnią ziemi. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki) występujące na tym odcinku drogi. 

Zadanie zlokalizowane jest w powiecie rzeszowskim i strzyżowskim, na terenie gmin Boguchwała, Czudec, Niebylec i Strzyżów. 

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. To także element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.