Dzięki wykonanej pracy możemy czuć się bezpieczniejsi – powiedziała dziś wojewoda podkarpacki Ewa Leniart w trakcie uroczystości oddania do użytku odtworzonego zbiornika przystopniowego na rzece Wisłok.

Zbiornik spełnia rolę przeciwpowodziową dla Rzeszowa i dla miejscowości z Rzeszowem sąsiadujących od południa. Od wielu lat zdarzały się problemy z retencjonowaniem wód spływających do zalewu. Doświadczyliśmy tego choćby w czasie powodzi błyskawicznej w czerwcu 2020 r. – dodała Ewa Leniart.

Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa warunków retencjonowania wody w zbiorniku. Dzięki inwestycji, jego objętość wzrosła dwukrotnie i wynosi obecnie ok. 1,2 mln m3.

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował o wartości i efektach przedsięwzięcia.

– Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 70 mln. zł. Uzyskaliśmy ponad milion metrów sześciennych zdolności retencyjnej – zauważył.

W uroczystości uczestniczył poseł Krzysztof Sobolewski, który w ramach prac parlamentarnych zabiegał o realizację tego projektu.

– Oprócz zabezpieczenia wody pitnej, oprócz zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jest także teren pod przyszłą rekreację. Wisłok jest znów otwarty dla mieszkańców – mówił poseł Sobolewski.

W dzisiejszej wzięli również udział uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstwa Wody Polskie, władz Rzeszowa oraz wykonawcy.

Prace rozpoczęły się w październiku 2019 roku, natomiast odbiór robót miał miejsce w grudniu 2022 r. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I obejmował obszar o długości 1,1 km od zapory w górę cieku, natomiast etap II realizowany był na długości kolejnych 3 km, w całości objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000. Nad prawidłowym przebiegiem prac związanych z odmulaniem Zbiornika Rzeszów czuwał nadzór przyrodniczy, a zasady prowadzenia robót ustalił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Główne etapy realizacji robót obejmowały:

  • Roboty przygotowawcze,
  • Wydobycie osadów,
  • Zagospodarowanie osadów,
  • Prace towarzyszące.