W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. 

Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa -Chmielnik – Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a REMOST Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica.Wartość zadania: 1 988 081,91 zł.

Na realizację zadania Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie ze środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.Planowany termin realizacji: 2022 rok. Umowę podpisali: – ze strony Zamawiającego:

  • Starosta Rzeszowski – Pan Józef Jodłowski
  • Wicestarosta – Pan Marek Sitarz
  • Skarbnik Powiatu – Pani Danuta Gargała

– ze strony Wykonawcy:

  • Pan Marcin Wątróbski – Prokurent Samoistny
Poprzedni artykułNiepełnosprawni uczniowie z Rzeszowa otrzymają pomoc
Następny artykułCo ze stadionem na Wyspiańskiego?